รายละเอียด การสมัครและ การชำระเงินค่าอบรม

การสมัครเข้าร่วมอบรม


1. download ใบสมัคร

2. กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ชัดเจน ครบถ้วน (กรุณาพิมพ์ หรือเขียนตัวบรรจง เป็นภาษาไทย)

3. ส่งใบสมัครของท่านมาที่ Email: amc.purchasing@gmail.com หรือ Fax: 02-539-1623

4. ท่านจะได้รับ อีเมล์ตอบรับเพื่อยืนยันการสมัคร

5. หรือโทรมาสำรองที่นั่งได้ที่ 02-539-1624-6

วิธีการชำระเงิน


* ชำระเป็น เช็ค (หน้าห้องสัมมนา) เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)

* โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ ในนาม บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด


   ธนาคารธนชาต สาขาอโศก บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 240-2-10078-3

   ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยถนนอโศกมนตรี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 925-0-01383-7

   ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยอโศก บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 741-2-37344-2

   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสี่แยกอโศก บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 109-1-35646-2

   ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 234-2-03467-8

* ในกรณีโอนเงิน กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินที่ออกโดยธนาคาร มาที่ อีเมล์ amc.purchasing@gmail.com หรือ แฟกซ์. 02-539-1623

* ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี ลงวันที่เดียวกันกับที่ได้รับชำระเงิน จะมอบให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมในวันที่จัดการอบรม หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น ถึง 200%

บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส (ลาดพร้าว 71) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 098-829-9394 e-mail: amc.purchasing@gmail.com
website : www.amcthailand.com