ปฎิทินตาราง การอบรมสัมมนา

Loading Events
Find Events

Events for May 2020

Calendar Month Navigation

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
27

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง รุ่นที่ 122

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก รุ่นที่ 53

28

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง รุ่นที่ 122

วิธีวิเคราะห์ต้นทุน และราคาขายของซัพพลายเออร์ รุ่นที่ 125

29

INCOTERMS ® 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 5

ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ รุ่นที่ 6

การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหาเพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร รุ่นที่ 57

30
1
2
3
4
5
6
7
8

การบริหารความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ รุ่นที่ 22

การขจัดความสูญเปล่าออกจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รุ่นที่ 27

9

การเขียนแผนกลยุทธ์สำหรับการบริหารงานจัดซื้อ ยุคดิจิทัล รุ่นที่ 2

10
11

เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อว่าจ้าง รุ่นที่ 96

12

ติดอาวุธให้นักจัดซื้อหน้าใหม่ รุ่นที่ 10

ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS ® 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ INCOTERM ® 2020 Fully Comprehensive Intensive International Trade Conditions รุ่นที่ 3

13
14

เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ รุ่นที่ 56

15

บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร รุ่นที่ 47

16

การวางแผนกลยุทธ์งานจัดซื้อ และการวัดผล แบบก้าวกระโดด รุ่นที่ 10

17
18

วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ รุ่นที่ 145

19

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ รุ่นที่ 152

20

เคล็ด (ไม่) ลับในการทำงานจัดซื้อ รุ่นที่ 9

21

ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า – ส่งออก รุ่นที่ 8

นักจัดซื้อมือใหม่ รุ่นที่ 23

22
23

หัวหน้างานขนส่งพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 2

การต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง / งานวิศวกรรม รุ่นที่ 48

24
25

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์ และประเมินผลงาน รุ่นที่ 119

26

เจาะลึกวิธีการทำ Spending Analysis สำหรับการทำยุทธ์จัดซื้อ พร้อมฝึกปฏิบัติ รุ่นที่ 7

ลดต้นทุนการจัดซื้อกับการบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2

27

INCOTERMS ® 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 6

ทำงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ ในการประหยัดต้นทุน รุ่นที่ 65

ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้าส่งออก รุ่นที่ 26

28

ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร รุ่นที่ 31

29

การจัดซื้อในยุค 4.0 รุ่นที่ 2

30

พื้นฐานการสรรหาผู้ขาย ผู้ให้บริการ รุ่นที่ 12

เทคนิคการบริหารและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2

31
+ Export Events
Back to Top