ปฎิทินตาราง การอบรมสัมมนา

Loading Events
Find Events

Events for July 2019

Calendar Month Navigation

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1
2
3
4
5
6
7
8

เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อว่าจ้าง รุ่นที่ 91

9

การบริหารความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ รุ่นที่ 17

ความรู้เรื่องต้นทุน และการเงินสำหรับนักจัดซื้อวิชาชีพ รุ่นที่ 4

10

ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้าส่งออก รุ่นที่ 21

11

ติดอาวุธให้นักจัดซื้อหน้าใหม่ รุ่นที่ 4

12

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์ และประเมินผลงาน รุ่นที่ 114

13

พื้นฐานการสรรหาผู้ขาย ผู้ให้บริการ รุ่นที่ 7

14
15
16
17
18
19

วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ รุ่นที่ 140

20

การต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง / งานวิศวกรรม รุ่นที่ 43

21
22

ATIGA จัดซื้อสินค้าใน ASEAN ด้วยสิทธิพิเศษอัตราภาษีร้อยละศูนย์ รุ่นที่ 16

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ รุ่นที่ 142

23

จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 4

ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า – ส่งออก รุ่นที่ 3

24

เจาะลึกวิธีการทำ Spending Analysis สำหรับการทำยุทธ์จัดซื้อ พร้อมฝึกปฏิบัติ รุ่นที่ 3

25

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง รุ่นที่ 118

26

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง รุ่นที่ 118

ทำงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ ในการประหยัดต้นทุน รุ่นที่ 60

27

การวางแผนกลยุทธ์งานจัดซื้อ และการวัดผล แบบก้าวกระโดด รุ่นที่ 6

28
29
30
31

ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ รุ่นที่ 3

เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ รุ่นที่ 52

1
2
3
4
+ Export Events
Back to Top