หลักสูตรของ Alpha managament consultant ที่เราเตรียมไว้สำหรับคุณ

1. การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

 • ID: 1233

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของแทบจะทุกบริษัทมีขั้นตอนที่งุ่มง่ามซ้ำซ้อนและสูญเปล่าแอบแฝงอยู่ตามจุดต่างๆในกระบวนการ นี่คือสิ่งที่ไม่มีคุณค่าเพิ่มและเป็นไขมันส่วนเกินที่จำเป็นต้องค้นหาให้พบและขจัดมันออกไปจากระบบ เพื่อให้ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับตัวตอบสนองความต้องการของตลาดและรับมือความเร่งด่วนของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 22 – วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมAVANI ATRIUM เพชรบุรีตัดใหม่
  รุ่นที่ 23 – วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 โรงแรมAVANI ATRIUM เพชรบุรีตัดใหม่
  รุ่นที่ 24 – วันจันทรที่ 19 สิงหาคม 2562 โรงแรมAVANI ATRIUM เพชรบุรีตัดใหม่
  รุ่นที่ 25 – วันจันทรที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมAVANI ATRIUM เพชรบุรีตัดใหม่
  รุ่นที่ 24 – วันจันทรที่ 19 สิงหาคม 2562 โรงแรมAVANI ATRIUM เพชรบุรีตัดใหม่
  รุ่นที่ 25– วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมAVANI ATRIUM เพชรบุรีตัดใหม่
  รุ่นที่ 26– วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรมAVANI ATRIUM เพชรบุรีตัดใหม่
Read more

10. หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

 • ID: 851

หลักสูตรนี้เหมาะกับมือใหม่ และใครก็ตามที่เพิ่งเข้ามาจับงานจัดซื้อยังไม่ถึง 5 ปี และเหมาะกับผู้บริหารงานจัดซื้อที่มิได้ไต่เต้ามาจากงานจัดซื้อระดับล่าง และเหมาะกับผู้ที่ทำงานจัดซื้อที่เคยชินอยู่กับซอฟท์แวร์สำเร็จรูปโดยไม่รู้ที่มาที่ไปและเบื้องหลังของแต่ละขั้นตอนในระบบงานจัดซื้อ ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับความรู้อย่างลึกซึ้งในทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจากวิทยากร พร้อมทั้งข้อควรระวังหลายประการที่ผู้ปฏิบัติงานมัก จะเข้าใจผิดหรือกระทำไปอย่างบกพร่องไม่สมบูรณ์ ซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่อธุรกิจโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 42 – วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 43 – วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 44 – วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 45 – วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 46 – วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 47 – วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
Read more

11. การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อแบบชนะทั้งคู่ พร้อมฝึกปฏิบัติ

 • ID: 854

ในโลกธุรกิจนั้น คุณจะได้ก็ต่อเมื่อคุณต่อรองชนะ ถ้าคุณไม่ต่อรอง คุณก็ไม่มีทางได้ แม้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิทธิที่คุณควรจะได้ก็ตาม เราไม่ต้องการเอาเปรียบใคร แต่สิ่งใดที่เราควรจะได้เราก็ต้องได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย และสิ่งใดที่เราไม่ควรเสียก็จะต้องไม่ยอมให้กระเด็นออกไปแม้แต่นิดเดียว บางคนกลัวการต่อรอง และอีกจำนวนมากก็หลงผิดว่าตนเองต่อรองเก่ง บางคนก็เคยชินอยู่กับการ ขอร้อง และบางคนก็เคยชินอยู่กับการข่มขู่ หลายคนไม่รู้วิธีการวางแผนก่อนลงมือต่อรอง และหลายคนก็วิเคราะห์ประเภทของคนไม่เป็น บางคนก็ไม่รู้จักวิธีตั้งคำถาม และบางคนก็ฟังไม่เป็น เหล่านี้ทำให้การเจรจาต่อรองล้มเหลว

 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ -
Read more

12. สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง

 • ID: 868

หลักสูตรนี้ได้พัฒนาให้มีความเข้มข้น บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับงานของนักจัดซื้อตั้งแต่ระดับต้นและกลาง รวบรวมความรู้งานจัดซื้อในประเทศบวกกับความรู้ในการจัดซื้อต่างประเทศ พร้อมความรู้เทคนิคแง่มุมอื่นที่จำเป็นและเป็นความรู้ที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งจะเป็นพื้นฐานความรู้งานจัดซื้อรูปแบบมาตรฐานที่ใช้ปฏิบัติได้จริง อีกทั้งยังขยับขยายจากพื้นฐานความรู้นี้ ค้นคว้าหาความรู้เพิ่ม ขึ้นในเชิงลึกและกว้างมากขึ้น จากการอ่านตำรับตำราวิชาจัดซื้อจัดหา และจากการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรงานจัดซื้ออื่นๆ อีกมากได้ด้วย เหมาะสำหรับนักจัดซื้อมืออาชีพทั้งหลายและนักจัดซื้อมือใหม่ที่เพิ่งรับงานหรือขยายความรับผิดชอบงานจัดซื้อจัดหามีความรู้ “ครบวงจรงานจัดซื้อจัดหา” อย่างถูกต้องแท้จริง

 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 115 – วันพุธที่ 30 - วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 116 – วันจันทร์ที่ 25 - วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 117 – วันจันทร์ที่ 27 - วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 118 – วันพฤหัสที่ 25 - วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 119 – วันพฤหัสที่ 12 - วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 120 – วันพฤหัสที่ 28 - วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 121 – วันจันทร์ที่ 24 - วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
Read more

13. เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ / ว่าจ้าง

 • ID: 858

เป็นความจำเป็นของนักจัดซื้อทุกคนต้องรู้หลักกฎหมายซื้อขายเพื่อซื้อสินค้าและบริการและสัญญาว่าจ้าง ความรับผิด ชอบของผู้ซื้อเองและผู้ขาย หลักฐานการซื้อขายเพื่อการฟ้องบังคับคดี การรับโอนกรรมสิทธิ์ สินค้าที่ซื้อ การตรวจรับหรือปฏิเสธการรับมอบสินค้า ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่ผู้ขายอาจไม่ส่งมอบสินค้าเลยหรือส่งมอบล่าช้า ไม่ถูกต้อง ผู้ซื้อต้องกำหนดข้อสัญญาลดความเสี่ยง ระบุค่าปรับให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฏหมายและเรียกค่าเสียหายให้ครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งปวง ตลอดจนการออกใบสั่งซื้อที่มีเงื่อนไขรัดกุม

 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 89 – วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 90 – วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 91 – วันจันทร์ที่ 8 กรกฏาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 92 – วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 93 – วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 94 – วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 95 – วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
Read more

14. การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา เพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร

 • ID: 886

งานจัดซื้อ ไม่ว่าจะซื้อสินค้า วัตถุดิบหรือบริการ เป็นกิจกรรมหลัก (key activity) ในระบบซัพพลายเชนซึ่งจะสำเร็จราบรื่นดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผู้ดูแลกำกับงานจัดซื้อ รวมถึงตัวนักจัดซื้อในทีมงานด้วย จึงต้องมีการพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา (developing supply strategies) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โดยรวมขององค์กร ที่มีเป้าหมายมุ่งมั่นเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันปัญหาของงานจัดซื้อจะต้องลดน้อยลงหรือไม่มีเลยในเรื่องของขาด ของมาไม่ทัน ของไม่ได้คุณภาพ ราคาขยับสูงขึ้นเรื่อย ค่า ใช้จ่ายสูง ไม่มีสัมพันธภาพที่ดีกับซัพพลายเออร์ เก็บรักษาสต็อกของบางอย่างมากเกินไป บางอย่างก็น้อยเกินไป ไม่รู้ว่าจะซื้อวัสดุ ใดก่อนหลัง วัสดุใดเร่งด่วนสำคัญกว่า คำขอให้ซื้อทุกรายการดูเหมือนมีความต้องการด่วนไปหมด เกิดความสับสนลุกลนอยู่ตลอด เวลา ทำให้องค์กรเสียโอกาสทางการค้าและทำกำไร อันเนื่องจากไม่มีการพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อ หลักสูตรนี้จะ เพิ่มศักยภาพความเป็นมืออาชีพของทีมงานจัดซื้อเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ ทำให้องค์กรอยู่ได้กำไรดีตามเป้าหมาย และยุทธศาสตร์หลักขององค์กร

 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 59 – วันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 60 – วันพฤหัสบดี ที่8 ตุลาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 61 – วันศกุร์ ที่ 11 ธันวาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
Read more

15. เจาะลึก Incoterms® และ Payment Terms

 • ID: 932

เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าต่างประเทศได้ร่วมกันใช้กฎระเบียบในการส่งมอบที่เป็นมาตรฐานใหม่ตามการเปลี่ยนแปลงของ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย และความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นเพราะการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดต้นทางไปยังจุดปลายทางตลอดอนุกรมของการส่งมอบ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้อย่างสอดคล้อง ทางสถาบันจึงได้จัดให้มีหัวข้อในการสัมมนาเพื่อประโยชน์แก่กิจการของท่าน

 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 51 – วันอังคารที่ 18 - วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 52 – วันพฤหัสบดีที่ 24 - วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 53 – วันจันทร์ที่ 18 - วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 54 – วันพฤหัสบดีที่ 27 - วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 55 – วันพฤหัสบดีที่ 26- วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 56 – วันจันทร์ที่ 23 - วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
Read more

16. เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

 • ID: 1350

หลายบริษัทต้องการให้พนักงานหมุนเวียนการทำงาน (Job rotation) เพื่อป้องกันมิให้งานการของบริษัทสะดุดขลุกขลักเสียหายหากพนักงาน คนใดลาออกหรือหยุดงานกระทันหัน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อตัวพนักงานเองที่จะได้เพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนความชำนาญให้กว้างขวางขึ้น พร้อมที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานต่อไป แต่เมื่อคนทำงานจัดซื้อสินค้าในประเทศจะหมุนเวียนไปซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เป็นความเสี่ยงไม่น้อยหากเกิดความผิด พลาดขึ้น วิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือนักจัดซื้อคนนั้นควรจะต้องเรียนรู้หลักการพื้นฐานในการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศให้ถูกต้องเอาไว้ก่อน ไม่ควรลองผิดลองถูกเป็นอันขาดเพราะแก้ไขยาก หลักสูตรนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมก่อนจะลงมือทำงาน

 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 49 – วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 50 – วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 51 – วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 52 – วันพุธที่ 31 กรกฏาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 53 – วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 54 – วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 54 – วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 55 – วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
Read more

17. หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

 • ID: 896

การซื้อขายข้ามประเทศเป็นเรื่องน่ากลัวและน่าปวดหัวสำหรับบางคน แต่ท่านจะทำงานด้วยความมั่นใจ หากเข้าใจหลักเกณฑ์สำคัญให้ถ่องแท้เสียก่อน วิทยากรเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านนำเข้าและส่งออกมานานพอที่จะแนะนำวิธีการให้ท่านนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อกิจการของบริษัท

 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 46 – วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 47 – วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 48 – วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 49 – วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 50 – วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 51 – วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 52 – วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
Read more

18. ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

 • ID: 1499

การซื้อขายข้ามประเทศเป็นเรื่องน่ากลัวและน่าปวดหัวสำหรับบางคน แต่ท่านจะทำงานด้วยความมั่นใจ หากเข้าใจหลักเกณฑ์สำคัญให้ถ่องแท้เสียก่อน วิทยากรเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านนำเข้าและส่งออกมานานพอที่จะแนะนำวิธีการให้ท่านนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อกิจการของบริษัท

 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 18 – วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 19 – วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 20 – วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 21 – วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 22 – วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 23 – วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 24 – วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 25 – วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
Read more

19. การต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง / งานวิศวกรรม

 • ID: 926

นักจัดซื้อที่มิใช่วิศวกรหรือมิได้เรียนมาทางด้านก่อสร้างนั้น จะต่อรองราคางานก่อสร้าง งานต่อเติมปรับปรุงอาคารสถาน ที่ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร ไม่ยากเลยถ้านักจัดซื้อทราบหลักการพื้นฐานของการประเมินราคางานแต่ละประเภท เช่น งานไฟฟ้า งานปูน งานท่อ ว่ามีแนวคิดโครงสร้างการประเมินอย่างไร ประกอบกับวิธีหาแหล่งข้อมูลวัสดุ หรือแม้แต่การประ เมินจากสูตรสำเร็จ เช่น งานต่อเติมอาคาร งานทาสีเป็นตารางเมตร เป็นต้น จากนั้นเพียงนำความรู้พื้นฐานเหล่านี้มาวิเคราะห์การเสนอราคาของผู้รับเหมา หรือเทียบราคาดังกล่าวจากราคากลาง เท่านี้การต่อรองราคาของนักจัดซื้อก็จะสมเหตุสมผลและเป็นการต่อรองราคาอย่างมีประสิทธิภาพ

 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 40 – วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 41 – วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 42 – วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 43 – วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 44 – วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 45 – วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 46 – วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 47 – วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
Read more

2. วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์

 • ID: 849

หยุดต่อรองแบบส่งเดชเสียที เพราะนอกจากจะไม่ได้ผลแล้ว ยังกลายเป็นตัวตลกอีกด้วย การจะต่อรองกับซัพพลายเออร์ให้ได้ผลนั้น เราควรวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายให้ได้เสียก่อน ผลก็คือ…การต่อรองของท่านก็จะมีน้ำหนักขึ้นและสมเหตุสมผลมากขึ้นด้วย

 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 117 – วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 118 – วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 119 – วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 120 – วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 121 – วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 122 – วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 123 – วันพฤหัสที่ 19 ธันวาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 124 – วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
Read more

20. การจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง

 • ID: 930

ถ้าหากนักจัดซื้อที่รับผิดชอบในส่วนงานด้านงานซ่อมบำรุงนี้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานอันประกอบไปด้วย การจัดซื้อทั้งในและต่างประเทศ การบริหารอะไหล่คงคลัง วงรอบการสั่งซื้อ รวมถึงการว่าจ้างผู้รับเหมาเข้ามาทำงานซ่อมบำรุงแล้ว จะสามารถยกระดับขึ้นมารับผิดชอบงานในส่วนนี้ได้อย่างเป็นมืออาชีพ และสามารถช่วยให้บริษัทลดต้นทุนได้ด้วย

 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 31 – วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 32 – วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 33 – วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 34 – วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 35 – วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 36 – วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 37 – วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
Read more

21. การประมูลงานและคัดเลือกผู้ขาย/ผู้ให้บริการจากเกณฑ์ด้านเทคนิค-AHP

 • ID: 923

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของแทบจะทุกบริษัทมีขั้นตอนที่งุ่มง่ามซ้ำซ้อนและสูญเปล่าแอบแฝงอยู่ตามจุดต่างๆในกระบวนการ นี่คือสิ่งที่ไม่มีคุณค่าเพิ่มและเป็นไขมันส่วนเกินที่จำเป็นต้องค้นหาให้พบและขจัดมันออกไปจากระบบ เพื่อให้ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับตัวตอบสนองความต้องการของตลาดและรับมือความเร่งด่วนของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 6 – วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 7 – วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
Read more

22. การบริหารและจัดการสัญญา

 • ID: 928

สิ่งที่แสดงเจตนาซื้อ/จ้าง ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายคือสัญญา ซึ่งการจัดทำสัญญามักจะมีสัญญาเป็นรูปแบบมาตรฐานหลาก หลายประเภทตามที่ฝ่ายกฎหมายร่างไว้ให้ ซึ่งนักจัดซื้อจะเป็นผู้มีบทบาทตั้งแต่ขั้นเตรียมการสัญญา (Preparing Contract) และการบริหารสัญญา (Contract Management) นักจัดซื้อควรวางแผนดำเนินการให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น คือ การทำข้อกำหนดของงาน (SOW) คัดเลือกผู้ขายที่มีคุณภาพ เลือกใช้สัญญา/ข้อความที่เหมาะสม การค้ำประกันที่รัดกุม ค่าปรับ กำหนดระยะเวลา/งวดการส่งมอบที่เป็นไปได้จริง

 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 14 – วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
Read more