หลักสูตรของ Alpha managament consultant ที่เราเตรียมไว้สำหรับคุณ

1. การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

 • ID: 1233

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของแทบจะทุกบริษัทมีขั้นตอนที่งุ่มง่ามซ้ำซ้อนและสูญเปล่าแอบแฝงอยู่ตามจุดต่างๆในกระบวนการ นี่คือสิ่งที่ไม่มีคุณค่าเพิ่มและเป็นไขมันส่วนเกินที่จำเป็นต้องค้นหาให้พบและขจัดมันออกไปจากระบบ เพื่อให้ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับตัวตอบสนองความต้องการของตลาดและรับมือความเร่งด่วนของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 20 – วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 โรงแรมAVANI ATRIUM เพชรบุรีตัดใหม่
  รุ่นที่ 21 – วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 โรงแรมAVANI ATRIUM เพชรบุรีตัดใหม่
Read more

10. หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

 • ID: 851

หลักสูตรนี้เหมาะกับมือใหม่ และใครก็ตามที่เพิ่งเข้ามาจับงานจัดซื้อยังไม่ถึง 5 ปี และเหมาะกับผู้บริหารงานจัดซื้อที่มิได้ไต่เต้ามาจากงานจัดซื้อระดับล่าง และเหมาะกับผู้ที่ทำงานจัดซื้อที่เคยชินอยู่กับซอฟท์แวร์สำเร็จรูปโดยไม่รู้ที่มาที่ไปและเบื้องหลังของแต่ละขั้นตอนในระบบงานจัดซื้อ ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับความรู้อย่างลึกซึ้งในทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจากวิทยากร พร้อมทั้งข้อควรระวังหลายประการที่ผู้ปฏิบัติงานมัก จะเข้าใจผิดหรือกระทำไปอย่างบกพร่องไม่สมบูรณ์ ซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่อธุรกิจโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 41 – วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 42 – วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
Read more

11. การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อแบบชนะทั้งคู่ พร้อมฝึกปฏิบัติ

 • ID: 854

ในโลกธุรกิจนั้น คุณจะได้ก็ต่อเมื่อคุณต่อรองชนะ ถ้าคุณไม่ต่อรอง คุณก็ไม่มีทางได้ แม้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิทธิที่คุณควรจะได้ก็ตาม เราไม่ต้องการเอาเปรียบใคร แต่สิ่งใดที่เราควรจะได้เราก็ต้องได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย และสิ่งใดที่เราไม่ควรเสียก็จะต้องไม่ยอมให้กระเด็นออกไปแม้แต่นิดเดียว บางคนกลัวการต่อรอง และอีกจำนวนมากก็หลงผิดว่าตนเองต่อรองเก่ง บางคนก็เคยชินอยู่กับการ ขอร้อง และบางคนก็เคยชินอยู่กับการข่มขู่ หลายคนไม่รู้วิธีการวางแผนก่อนลงมือต่อรอง และหลายคนก็วิเคราะห์ประเภทของคนไม่เป็น บางคนก็ไม่รู้จักวิธีตั้งคำถาม และบางคนก็ฟังไม่เป็น เหล่านี้ทำให้การเจรจาต่อรองล้มเหลว

 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ -
Read more

12. สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง

 • ID: 868

หลักสูตรนี้ได้พัฒนาให้มีความเข้มข้น บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับงานของนักจัดซื้อตั้งแต่ระดับต้นและกลาง รวบรวมความรู้งานจัดซื้อในประเทศบวกกับความรู้ในการจัดซื้อต่างประเทศ พร้อมความรู้เทคนิคแง่มุมอื่นที่จำเป็นและเป็นความรู้ที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งจะเป็นพื้นฐานความรู้งานจัดซื้อรูปแบบมาตรฐานที่ใช้ปฏิบัติได้จริง อีกทั้งยังขยับขยายจากพื้นฐานความรู้นี้ ค้นคว้าหาความรู้เพิ่ม ขึ้นในเชิงลึกและกว้างมากขึ้น จากการอ่านตำรับตำราวิชาจัดซื้อจัดหา และจากการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรงานจัดซื้ออื่นๆ อีกมากได้ด้วย เหมาะสำหรับนักจัดซื้อมืออาชีพทั้งหลายและนักจัดซื้อมือใหม่ที่เพิ่งรับงานหรือขยายความรับผิดชอบงานจัดซื้อจัดหามีความรู้ “ครบวงจรงานจัดซื้อจัดหา” อย่างถูกต้องแท้จริง

 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 112 – วันอังคารที่ 17 - วันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2561 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 113 – วันอังคารที่ 25 - วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 114 – วันพฤหัสบดีที่ 8 - วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
Read more

13. เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ / ว่าจ้าง

 • ID: 858

เป็นความจำเป็นของนักจัดซื้อทุกคนต้องรู้หลักกฎหมายซื้อขายเพื่อซื้อสินค้าและบริการและสัญญาว่าจ้าง ความรับผิด ชอบของผู้ซื้อเองและผู้ขาย หลักฐานการซื้อขายเพื่อการฟ้องบังคับคดี การรับโอนกรรมสิทธิ์ สินค้าที่ซื้อ การตรวจรับหรือปฏิเสธการรับมอบสินค้า ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่ผู้ขายอาจไม่ส่งมอบสินค้าเลยหรือส่งมอบล่าช้า ไม่ถูกต้อง ผู้ซื้อต้องกำหนดข้อสัญญาลดความเสี่ยง ระบุค่าปรับให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฏหมายและเรียกค่าเสียหายให้ครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งปวง ตลอดจนการออกใบสั่งซื้อที่มีเงื่อนไขรัดกุม

 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 86 – วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2561 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 87 – วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 88 – วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
Read more

14. การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา เพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร

 • ID: 886

งานจัดซื้อ ไม่ว่าจะซื้อสินค้า วัตถุดิบหรือบริการ เป็นกิจกรรมหลัก (key activity) ในระบบซัพพลายเชนซึ่งจะสำเร็จราบรื่นดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผู้ดูแลกำกับงานจัดซื้อ รวมถึงตัวนักจัดซื้อในทีมงานด้วย จึงต้องมีการพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา (developing supply strategies) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โดยรวมขององค์กร ที่มีเป้าหมายมุ่งมั่นเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันปัญหาของงานจัดซื้อจะต้องลดน้อยลงหรือไม่มีเลยในเรื่องของขาด ของมาไม่ทัน ของไม่ได้คุณภาพ ราคาขยับสูงขึ้นเรื่อย ค่า ใช้จ่ายสูง ไม่มีสัมพันธภาพที่ดีกับซัพพลายเออร์ เก็บรักษาสต็อกของบางอย่างมากเกินไป บางอย่างก็น้อยเกินไป ไม่รู้ว่าจะซื้อวัสดุ ใดก่อนหลัง วัสดุใดเร่งด่วนสำคัญกว่า คำขอให้ซื้อทุกรายการดูเหมือนมีความต้องการด่วนไปหมด เกิดความสับสนลุกลนอยู่ตลอด เวลา ทำให้องค์กรเสียโอกาสทางการค้าและทำกำไร อันเนื่องจากไม่มีการพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อ หลักสูตรนี้จะ เพิ่มศักยภาพความเป็นมืออาชีพของทีมงานจัดซื้อเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ ทำให้องค์กรอยู่ได้กำไรดีตามเป้าหมาย และยุทธศาสตร์หลักขององค์กร

 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 49 – วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 50 – วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 51 – วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
Read more

15. เจาะลึก Incoterms® และ Payment Terms

 • ID: 932

เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าต่างประเทศได้ร่วมกันใช้กฎระเบียบในการส่งมอบที่เป็นมาตรฐานใหม่ตามการเปลี่ยนแปลงของ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย และความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นเพราะการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดต้นทางไปยังจุดปลายทางตลอดอนุกรมของการส่งมอบ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้อย่างสอดคล้อง ทางสถาบันจึงได้จัดให้มีหัวข้อในการสัมมนาเพื่อประโยชน์แก่กิจการของท่าน

 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 49 – วันพฤหัสบดีที่ 21 - วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 50 – วันพฤหัสบดีที่ 27 - วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 51 – วันอังคารที่ 18 - วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
Read more

16. เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

 • ID: 1350

หลายบริษัทต้องการให้พนักงานหมุนเวียนการทำงาน (Job rotation) เพื่อป้องกันมิให้งานการของบริษัทสะดุดขลุกขลักเสียหายหากพนักงาน คนใดลาออกหรือหยุดงานกระทันหัน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อตัวพนักงานเองที่จะได้เพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนความชำนาญให้กว้างขวางขึ้น พร้อมที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานต่อไป แต่เมื่อคนทำงานจัดซื้อสินค้าในประเทศจะหมุนเวียนไปซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เป็นความเสี่ยงไม่น้อยหากเกิดความผิด พลาดขึ้น วิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือนักจัดซื้อคนนั้นควรจะต้องเรียนรู้หลักการพื้นฐานในการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศให้ถูกต้องเอาไว้ก่อน ไม่ควรลองผิดลองถูกเป็นอันขาดเพราะแก้ไขยาก หลักสูตรนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมก่อนจะลงมือทำงาน

 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 45 – วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 46 – วันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2561 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 47 – วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 48 – วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
Read more

17. หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

 • ID: 896

การซื้อขายข้ามประเทศเป็นเรื่องน่ากลัวและน่าปวดหัวสำหรับบางคน แต่ท่านจะทำงานด้วยความมั่นใจ หากเข้าใจหลักเกณฑ์สำคัญให้ถ่องแท้เสียก่อน วิทยากรเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านนำเข้าและส่งออกมานานพอที่จะแนะนำวิธีการให้ท่านนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อกิจการของบริษัท

 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 41 – วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 42 – วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 43 – วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 44 – วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 45 – วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 46 – วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
Read more

18. ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

 • ID: 1499

การซื้อขายข้ามประเทศเป็นเรื่องน่ากลัวและน่าปวดหัวสำหรับบางคน แต่ท่านจะทำงานด้วยความมั่นใจ หากเข้าใจหลักเกณฑ์สำคัญให้ถ่องแท้เสียก่อน วิทยากรเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านนำเข้าและส่งออกมานานพอที่จะแนะนำวิธีการให้ท่านนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อกิจการของบริษัท

 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 14 – วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 15 – วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2561 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 16 – วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 17 – วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
Read more