หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ (Fundamental of Purchasing Process)

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

– ประธานกรรมการ สถาบันฝึกอบรมสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อฯ บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์
– นายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2549) ของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
– คนไทยคนแรกที่ได้รับ C.P.M. จากสหรัฐอเมริกา และเพียงคนเดียวที่ได้รับ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  หลักสูตรนี้เหมาะกับมือใหม่ และใครก็ตามที่เพิ่งเข้ามาจับงานจัดซื้อยังไม่ถึง 5 ปี และเหมาะกับผู้บริหารงานจัดซื้อที่มิได้ไต่เต้ามาจากงานจัดซื้อระดับล่าง และเหมาะกับผู้ที่ทำงานจัดซื้อที่เคยชินอยู่กับซอฟท์แวร์สำเร็จรูปโดยไม่รู้ที่มาที่ไปและเบื้องหลังของแต่ละขั้นตอนในระบบงานจัดซื้อ ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับความรู้อย่างลึกซึ้งในทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจากวิทยากร พร้อมทั้งข้อควรระวังหลายประการที่ผู้ปฏิบัติงานมัก จะเข้าใจผิดหรือกระทำไปอย่างบกพร่องไม่สมบูรณ์ ซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่อธุรกิจโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

   รุ่นที่ 42 – วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 43 – วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 44 – วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 45 – วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 46 – วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 47 – วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   jasmim_hotel

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    * คุณสมบัติแบบไหนเหมาะสมที่สุดในการทำงานจัดซื้อ
    * คนประเภทใดบ้างที่ไม่ควรให้มาทำงานในแผนกจัดซื้อ
    * เข้าใจความหมายของศัพท์ที่เกี่ยวข้อง เช่น Purchasing, Procurement, Supplier, Vendor, Contractor, Broker, Outsourcing, Etc.
    * เอกสารสำคัญในกระบวนการจัดซื้อ เช่น
    - ใบขอให้ซื้อ (PR – Purchase Requisition)
    - ใบเสนอราคา (Quotation)
    - ใบสั่งซื้อ (PO – Purchase Order)
    - ใบส่งของ (Delivery Note)
    - ใบกำกับภาษี (Tax Invoice)
    * เส้นทางเดินเอกสารและหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
    * วิธียกเลิกใบสั่งซื้ออย่างถูกต้อง ไม่ใช่เพียงการโทร.ไปบอก หรือส่งจดหมายไปแจ้ง
    * การปรับและเรียกร้องค่าเสียหายจากซัพพลายเออร์
    * วิธีการอ้างเหตุสุดวิสัยเพื่อไม่ต้องรับผิดชอบ
    * ช่องทางการรั่วไหลและทุจริตในงานจัดซื้อและวิธีป้องกัน

     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)

      2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์

      ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
      ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
      ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
      ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
      ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8

      (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
      ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
       8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
       โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623
       e-mail: amc.purchasing@gmail.com