การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อแบบชนะทั้งคู่ พร้อมฝึกปฏิบัติ (Win-Win Purchasing Negotiation Workshop)

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

– ประธานกรรมการ สถาบันฝึกอบรมสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อฯ บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์
– นายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2549) ของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
– คนไทยคนแรกที่ได้รับ C.P.M. จากสหรัฐอเมริกา และเพียงคนเดียวที่ได้รับ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  ในโลกธุรกิจนั้น คุณจะได้ก็ต่อเมื่อคุณต่อรองชนะ ถ้าคุณไม่ต่อรอง คุณก็ไม่มีทางได้ แม้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิทธิที่คุณควรจะได้ก็ตาม เราไม่ต้องการเอาเปรียบใคร แต่สิ่งใดที่เราควรจะได้เราก็ต้องได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย และสิ่งใดที่เราไม่ควรเสียก็จะต้องไม่ยอมให้กระเด็นออกไปแม้แต่นิดเดียว บางคนกลัวการต่อรอง และอีกจำนวนมากก็หลงผิดว่าตนเองต่อรองเก่ง บางคนก็เคยชินอยู่กับการ ขอร้อง และบางคนก็เคยชินอยู่กับการข่มขู่ หลายคนไม่รู้วิธีการวางแผนก่อนลงมือต่อรอง และหลายคนก็วิเคราะห์ประเภทของคนไม่เป็น บางคนก็ไม่รู้จักวิธีตั้งคำถาม และบางคนก็ฟังไม่เป็น เหล่านี้ทำให้การเจรจาต่อรองล้มเหลว

  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

   รุ่นที่ -

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    หัวข้อสัมมนา 09.00 – 16.00 น. วันแรก
    * วิธีจัดการกับปัญหาและความขัดแย้ง (How to Stop Controversy)
    * ทดสอบทัศนคติและนิสัยตนเองเกี่ยวกับการต่อรอง (Attitude Testing in Negotiation)
    * จบการเจรจาสามรูปแบบ (Win-Win, Win-Lose, Lose-Lose Negotiation)
    * หลักในการให้และรับ สี่ประการ (Four Principles in Give & Take Techniques)
    * ปัญหาและวิธีหลบหลีกเงื่อนตาย (How to Avoid Deadlock)
    * การกำหนดวัตถุประสงค์ 3 ระดับ (LIM Model)
    * รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ไม่เพลี่ยงพล้ำสักครั้ง (Understanding the Others)
    * การวางแผนในการต่อรอง (Negotiation Planning)
    * วิเคราะห์ราคาและต้นทุนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเจรจา (Price-Cost Analysis)
    * ซัพพลายเออร์จัดกลุ่มลูกค้า 4 ประเภท (Supplier Perception Matrix)
    * การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis)
    * จัดกลุ่มฝึกปฏิบัติลงมือต่อรองรอบแรก (Negotiation Workshop)

    หัวข้อสัมมนา 09.00 – 16.00 น. วันที่สอง
    * วิธีตั้งคำถาม และประโยชน์ของคำถามแต่ละแบบ (How to Ask Questions)
    * เทคนิคการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ (Listening Actively)
    * ข้อควรทำและไม่ควรทำในแต่ละขั้นของการเจรจาต่อรอง (DOs and DON’Ts)
    * ข้อควรปฏิบัติเมื่อต้องต่อรองกับคนประเภทต่าง ๆ (Understanding People)
    * การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์ (Negotiating Through Telephone)
    * การจัดทีมเจรจา และหน้าที่ของแต่ละคนในทีม (Team Arrangement for Negotiation)
    * เทคนิคการโน้มน้าวจูงใจ (Persuasion Techniques)
    * การแบ่งเค้ก (Sharing the Cake)
    * คุณสมบัตินักเจรจาต่อรองมืออาชีพ (Qualifications for a Good Negotiator)
    * ระวังกับดัก (Traps & Tactics)
    * การสังเกตอากัปกริยาท่าทาง (Body Language & Gesture)
    * การจัดที่นั่งอย่างชาญฉลาด (Sitting Wisely)
    * จัดกลุ่มฝึกปฏิบัติลงมือต่อรองรอบสอง (Negotiation Workshop)

     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท

     ผู้สนใจทั่วไปเข้าสัมมนา 1 วัน ท่านละ 3,900 บาท เข้าสัมมนา 2 วัน ท่านละ 7,000 บาท รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)

      2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์

      ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
      ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
      ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
      ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
      ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8

      (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
      ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
       8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
       โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623
       e-mail: amc.purchasing@gmail.com