ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก (Important Knowledge for Import-Export)

วิทยากร

คุณจันทรา สิงหพันธุ

- Supply Chain Consultant for PATKOL GROUP
- อดีตผู้จัดการฝ่ายจัดหาและส่งออก บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
- อดีตกรรมการบริหารสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
- กรรมการบริหารสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต พ.ศ. 2542- 2550

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  การซื้อขายข้ามประเทศเป็นเรื่องน่ากลัวและน่าปวดหัวสำหรับบางคน แต่ท่านจะทำงานด้วยความมั่นใจ หากเข้าใจหลักเกณฑ์สำคัญให้ถ่องแท้เสียก่อน วิทยากรเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านนำเข้าและส่งออกมานานพอที่จะแนะนำวิธีการให้ท่านนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อกิจการของบริษัท

  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

   รุ่นที่ 18 – วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 19 – วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 20 – วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 21 – วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 22 – วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 23 – วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 24 – วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 25 – วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   jasmim_hotel

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    หัวข้อสัมมนา (09.00 – 16.00 น.)
    -(Sales Terms & Conditions (INCOTERMS 2010) )
    เงื่อนไขการซื้อขายระหว่างประเทศที่เป็นสากล ประกอบไปด้วย
    - All Mode of Transport เช่น EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DAT and DDP
    - Water Way Transport เช่น FAS, FOB, CFR and CIF
    -(How to Calculate each Terms of Shipment such as AIR, SEA, Courier and Truck)
    การคำนวณต้นทุนแต่ละเงื่อนไขการขนส่ง เช่น ทางอากาศ เรือ ส่งด่วนและทางบก อาทิ เช่น
    - LCL Shipment (ไม่เต็มตู้สินค้า) - FCL Shipment (เต็มตู้สินค้า)
    - Consolidated Shipment (การขนส่งร่วม)
    -Marine Insurance Regulations, Time Bar and How to do the Claim Process
    กฏระเบียบการประกันภัย ระยะเวลาที่จำกัด และกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
    - Sum Insured (ทุนประกัน)
    - Risks Coverage (ความเสี่ยงที่ควรเลือกเพื่อคุ้มครอง)
    - Insurance Premium (ค่าเบี้ยประกันภัย)
    - The responsibility of the property during damage incurred in each area
    (ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในตัวสินค้า หากเกิดความเสียหายขึ้นในแต่ละพื้นที่)
    -Workshop Briefly for calculate Freight, Insurance and Duty & Tax
    ภาคปฏิบัติพอเป็นสังเขปเกี่ยวกับการคำนวณค่าระวางขนส่ง ทุนประกันภัย
    -Pre-Test and Post-Test
    -Q & A (ถาม-ตอบ)

     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)

      2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์

      ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
      ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
      ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
      ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
      ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8

      (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
      ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
       8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
       โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623
       e-mail: amc.purchasing@gmail.com