การต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง / งานวิศวกรรม (Price Negotiation for Construction / Engineering work)

วิทยากร

อาจารย์ศุภโชค โชตสถิตกุล B.Sci, Physics (Chulalongkorn Univarsity)

-Procurement Manager (Helix Co.,Ltd)
-Procurement Manager (Ananda PLC)
-Asst. Purchasing Manager (Cargill Meats (Thailand) Co.,Ltd)
-Senior Procurement (Seagate Technology (Thailand) Co.,Ltd)
-Purchasing and Sourcing Engineer (SW&SONS Co.,Ltd (PCS Machine group))

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  นักจัดซื้อที่มิใช่วิศวกรหรือมิได้เรียนมาทางด้านก่อสร้างนั้น จะต่อรองราคางานก่อสร้าง งานต่อเติมปรับปรุงอาคารสถาน ที่ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร ไม่ยากเลยถ้านักจัดซื้อทราบหลักการพื้นฐานของการประเมินราคางานแต่ละประเภท เช่น งานไฟฟ้า งานปูน งานท่อ ว่ามีแนวคิดโครงสร้างการประเมินอย่างไร ประกอบกับวิธีหาแหล่งข้อมูลวัสดุ หรือแม้แต่การประ เมินจากสูตรสำเร็จ เช่น งานต่อเติมอาคาร งานทาสีเป็นตารางเมตร เป็นต้น จากนั้นเพียงนำความรู้พื้นฐานเหล่านี้มาวิเคราะห์การเสนอราคาของผู้รับเหมา หรือเทียบราคาดังกล่าวจากราคากลาง เท่านี้การต่อรองราคาของนักจัดซื้อก็จะสมเหตุสมผลและเป็นการต่อรองราคาอย่างมีประสิทธิภาพ

  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

   รุ่นที่ 33 – วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 34 – วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 35 – วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   jasmim_hotel

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    หัวข้อสัมมนา (09.00 – 16.00 น.)

    * ประเภทของงานก่อสร้าง/งานวิศวกรรม
    * โครงสร้างการประเมินราคาของงานแต่ละประเภท
    * สูตรสำเร็จ/ฐานข้อมูลในการประเมินราคาแต่ละประเภท
    * การกำหนดตารางราคางานจ้างแบบราคาต่อหน่วย
    * การออกแบบใบเสนอราคา เพื่อให้สะดวกในการเปรียบเทียบ และต่อรองราคา
    * แหล่งที่มา สำหรับค้นหาราคากลางงานก่อสร้าง
    * การตรวจรับ/การชำระเงินในงานก่อสร้าง
    * การเขียนข้อกำหนด การประมูลงาน และ สัญญางานก่อสร้าง

     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท ลดอีกท่านละ 400 บาท ถ้าส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไป รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)

      2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์

      ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
      ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
      ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
      ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
      ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8

      (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
      ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
       8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
       โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623
       e-mail: amc.purchasing@gmail.com