การประมูลงานและการคัดเลือกผู้ขาย / ผู้ให้บริการจากเกณฑ์ด้านเทคนิค-AHP (Bidding Process and Supplier Selection by Using Technical Proposal–AHP)

วิทยากร

คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA

-รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บมจ.อนันดา ดีเวลอปเม้นท์
-อดีตผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม การขนส่งทางราง และอุตสาหกรรมเกษตร
-อดีตวิศวกรโครงการ ประมูลและการประเมินราคาระบบท่อและโครงสร้าง
-อดีตหัวหน้าทีมงานออกแบบระบบ ERP ด้านงานจัดซื้อ/คลังพัสดุ (SAP-MM)

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  หลักสูตรนี้จะมีการแจก ตัวอย่าง แบบฟอร์ม และ Software เพื่อนำไปใช้คัดเลือกซัพพลายเออร์ หากนำ Computer Notebook มาจะได้ลงมือใช้ Software ไปด้วยเลย
  ในการคัดเลือกผู้ขาย/ผู้ให้บริการ อย่างที่ทราบกันว่าคุณภาพกับราคาเป็นสิ่งที่สวนทางกัน คำถามโดยทั่วไปคือว่าหากต้องการเลือกผู้ขาย/ผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติทางเทคนิคที่ดีกว่ารายอื่นแต่ว่าราคาแพงกว่า ท่านจะมีเหตุมีผลอธิบายด้วยหลักการหรือทฤษฎีได้อย่างไร
  เราจะแนะนำวิธีวิเคราะห์เชิงลำดับขั้น (Analytic Hierarchical Process – AHP) ให้ใช้ร่วมกับ Benefit–Cost Ratio ทำให้สามารถตอบโจทย์ข้างต้นได้ คำตอบที่ได้จะอยู่ในรูปของตัวเลขทางคณิตศาสตร์
  พร้อมทั้งแนะนำวิธีการใช้โปรแกรม Software เพื่อช่วยประมวลผลในการตัดสินใจมากมายแม้แต่ Excel-Spread Sheet ก็ทำได้ นักจัดซื้อเพียงเข้าใจในหลักการ ตั้งต้นให้ถูกต้อง ตั้งแต่ขั้นตอนการประมูล การคัดเลือกผู้ขาย/ผู้ให้บริการทีจะเข้าร่วมเสนอราคา เขียนข้อกำหนด ความต้องการ หรือ TOR ให้ครบถ้วนว่าต้องการซื้ออะไร เกณฑ์ในการซื้อ/คัดเลือกเป็นอย่างไร ราคาที่เสนอครอบคลุมอะไรบ้าง จากนั้นทำแผนภูมิหรือ Model ตามหลักการ AHP เปรียบเทียบ/วิเคราะห์ทางเลือกต่างๆ เท่านี้ท่านก็จะมีคำตอบที่เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้

  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

   รุ่นที่ 6 – วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 7 – วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   jasmim_hotel

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    หัวข้อสัมมนา (09.00 – 16.00 น.) * ขั้นตอนการประมูลงาน การออกข้อกำหนดในการประมูลงาน/เสนอราคาเบื้องต้น * การเขียน/กำหนดเกณฑ์ในการประเมินด้านเทคนิค * Work Shop การเขียนข้อกำหนด (TOR) และเกณฑ์ในการประเมินด้านเทคนิค * หลักการวิธีวิเคราะห์เชิงลำดับขั้น (Analytic Hierarchical Process – AHP) เพื่อใช้คัดเลือกผู้ขาย/ผู้ให้บริการ จากเกณฑ์ประเมินด้านเทคนิค * Workshop การเขียนแผนภูมิ (Model) ในการคัดเลือก * ตัวอย่าง Software และ การใช้ Excel เป็นเครื่องมือช่วยสำหรับการใช้คัดเลือก * การคัดเลือกคัดเลือกผู้ขาย/ผู้ใ%E
     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.) 2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8 ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0 ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1 ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8 (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)
       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่ 8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623 e-mail: amc.purchasing@gmail.com