การใช้ KPI เพื่อการบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ (KPI for Strategic Purchasing)

วิทยากร

คุณกมลทิพย์ จันทรมัส B.A.(Econ.),X-MBA

- ผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงานจัดซื้อ ของบริษัทชั้นนำนานาชาติกว่า 30 ปี
- ผู้เชี่ยวชาญโครงการ Logistics Clinic สภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาเฉพาะทางและการเขียนแผนธุรกิจของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

    รายละเอียดคอร์ส

    โดยรวม

    ขณะนี้ทุกบริษัทให้ความสำคัญกับงานจัดซื้อเป็นอย่างมาก กิจการจะมีสต็อกเพียงพอที่จะบริการลูกค้าได้ และมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้นั้น ต้องอาศัยกลยุทธ์และระบบการจัดซื้อที่ดีและถูกต้อง ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าผู้บริหารจะรู้ได้อย่างไรว่าตอนนี้มีปัญหาอะไร หรือส่อเค้าว่ากำลังจะเกิดปัญหาอะไร สาเหตุอยู่ตรงไหน
    หลักมีอยู่ว่า If you can’t measure it, you can’t manage it ถ้าท่านวัดไม่ได้ ท่านก็บริหารจัดการมันไม่ได้ การตั้ง KPI (Key Performance Indicator - ดัชนีชี้วัด ความสำเร็จ) จึงเป็นเสมือนหน้าปัทม์ที่บอกให้ผู้บริหารทราบและติดตามสถานการณ์ของทุกปัญหาได้ตลอดเวลาเพื่อสามารถป้องกันแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุดและทันท่วงที

    Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

      รายละเอียด

      รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

      รุ่นที่ 42 – วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
      รุ่นที่ 43 – วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
      รุ่นที่ 44 – วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

      jasmim_hotel

        หัวข้อสัมมนา

        เวลา 9.00 - 16.00

        หัวข้อสัมมนา (09.00 – 16.00 น.)
        * การบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์คืออะไร
        * การเลือกกลยุทธ์และการวางแผนกลยุทธ์จัดซื้อสำหรับองค์กร
        * ปัจจัยสำคัญในการวางแผนกลยุทธ์
        * วิวัฒนาการด้านการตลาดที่ควรรู้
        * ความหมายของ CSF – Critical Success Factor หรือ KSF – Key Success Factor หรือปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบกับความสำเร็จขององค์กร
        * การค้นหาและวิเคราะห์ CSF/KSF ขององค์กรเราเอง
        * ความสำคัญของ Balanced Scorecard (BSC)
        * การประเมินผลงานโดยใช้ KPI จาก Balanced Scorecard
        * กำหนด Key Performance Indicator (KPI – ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ) ให้เหมาะสม
        * หลักในการออกแบบ KPI ประเภทต่าง ๆ
        * การเริ่มนำ KPI ออกมาใช้งาน
        * ความสำเร็จและล้มเหลวในการใช้ KPI
        * ตัวอย่าง KPI หลากหลายในวงการจัดซื้อ

          อัตราค่าอบรม

          ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท

          ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท ลดอีกท่านละ 400 บาท ถ้าส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไป รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
            วิธีการชำระเงิน

            สามารถชำระได้ 2 วิธี

            1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)

            2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์

            ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
            ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
            ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
            ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
            ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8

            (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
            ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

              หมายเหตุ

              ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

              ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

              เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

              บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
              8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
              โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623
              e-mail: amc.purchasing@gmail.com