การใช้ KPI เพื่อการบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ (KPI for Strategic Purchasing)

วิทยากร

คุณกมลทิพย์ จันทรมัส B.A.(Econ.),X-MBA

- ผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงานจัดซื้อ ของบริษัทชั้นนำนานาชาติกว่า 30 ปี
- ผู้เชี่ยวชาญโครงการ Logistics Clinic สภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาเฉพาะทางและการเขียนแผนธุรกิจของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  ขณะนี้ทุกบริษัทให้ความสำคัญกับงานจัดซื้อเป็นอย่างมาก กิจการจะมีสต็อกเพียงพอที่จะบริการลูกค้าได้ และมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้นั้น ต้องอาศัยกลยุทธ์และระบบการจัดซื้อที่ดีและถูกต้อง ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าผู้บริหารจะรู้ได้อย่างไรว่าตอนนี้มีปัญหาอะไร หรือส่อเค้าว่ากำลังจะเกิดปัญหาอะไร สาเหตุอยู่ตรงไหน
  หลักมีอยู่ว่า If you can’t measure it, you can’t manage it ถ้าท่านวัดไม่ได้ ท่านก็บริหารจัดการมันไม่ได้ การตั้ง KPI (Key Performance Indicator - ดัชนีชี้วัด ความสำเร็จ) จึงเป็นเสมือนหน้าปัทม์ที่บอกให้ผู้บริหารทราบและติดตามสถานการณ์ของทุกปัญหาได้ตลอดเวลาเพื่อสามารถป้องกันแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุดและทันท่วงที

  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

   รุ่นที่ 42 – วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 43 – วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 44 – วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 45 – วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 46 – วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 47 – วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 48 – วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 49 – วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 50 – วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 51 – วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   jasmim_hotel

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    หัวข้อสัมมนา (09.00 – 16.00 น.)
    * การบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์คืออะไร
    * การเลือกกลยุทธ์และการวางแผนกลยุทธ์จัดซื้อสำหรับองค์กร
    * ปัจจัยสำคัญในการวางแผนกลยุทธ์
    * วิวัฒนาการด้านการตลาดที่ควรรู้
    * ความหมายของ CSF – Critical Success Factor หรือ KSF – Key Success Factor หรือปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบกับความสำเร็จขององค์กร
    * การค้นหาและวิเคราะห์ CSF/KSF ขององค์กรเราเอง
    * ความสำคัญของ Balanced Scorecard (BSC)
    * การประเมินผลงานโดยใช้ KPI จาก Balanced Scorecard
    * กำหนด Key Performance Indicator (KPI – ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ) ให้เหมาะสม
    * หลักในการออกแบบ KPI ประเภทต่าง ๆ
    * การเริ่มนำ KPI ออกมาใช้งาน
    * ความสำเร็จและล้มเหลวในการใช้ KPI
    * ตัวอย่าง KPI หลากหลายในวงการจัดซื้อ

     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)

      2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์

      ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
      ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
      ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
      ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
      ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8

      (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
      ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
       8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
       โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623
       e-mail: amc.purchasing@gmail.com