ยุทธศาสตร์การลดต้นทุนในการจัดซื้อ (Purchasing Cost Saving Strategy)

วิทยากร

คุณจีรภา คล้ายรัศมี

- Material Control Manager,
- บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัด

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  การลดต้นทุนโดยการบีบราคาซัพพลายเออร์นั้น ไม่มีใครสามารถทำซ้ำซากได้ตลอดไป เพื่อให้มั่นใจว่านักจัดซื้อสามารถที่จะคุ้มครองผลประโยชน์ให้กับการพัฒนากิจการขององค์กรได้ในระยะยาว สิ่งที่นักจัดซื้อมือโปรต้องให้ความสำคัญคือ ต้องวางยุทธศาสตร์ในการลดต้นทุนการจัดซื้อและว่าจ้าง ท่านต้องทราบว่า สินค้า-วัตถุดิบ-บริการ แต่ละชนิดที่ท่านจัดซื้อว่าจ้างอยู่นั้นมีความสำคัญมากน้อยอย่างไร ตัวไหนมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิด Short supply หรือมีผลกระทบต่อองค์กรของท่านอย่างไร มีมูลค่าการซื้อการจ้างปีละเท่าไร ท่านต้องจัดลำดับความสำคัญของ สินค้า-วัตถุดิบ-บริการ ได้อย่างถูกต้อง จากนั้นจึงเลือกใช้กลยุทธ์การจัดซื้อและจัดหาที่เหมาะสม รวมทั้งต้องกำหนดสัมพันธภาพกับซัพพลายเออร์ให้ถูกต้อง และดำเนินการตามยุทธศาสตร์การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ท่านก็ได้ ซัพพลายเออร์ก็ได้ เป็นยุทธศาสตร์แบบ Win-Win Cost Saving

  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

   -

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    • วิธีการนำ Supply Positioning Model มาวิเคราะห์สินค้าที่ซื้อและบริการที่จ้าง
    • วิธีเลือกยุทธศาสตร์การจัดซื้อและว่าจ้างให้เหมาะสมสำหรับสินค้า-วัตถุดิบ-บริการ แต่ละประเภท
    • สินค้าและบริการแต่ละประเภท ต้องเลือกใช้นักจัดซื้อแต่ละแบบให้ถูกต้อง
    • สินค้าและบริการแต่ละประเภท ต้องเลือกใช้ซัพพลายเออร์แต่ละแบบให้ถูกต้อง
    • การวางยุทธศาสตร์เพื่อกำหนด Supplier Relationship Management
    • การเลือก Supplier Relationship Management ให้เหมาะสมกับ Supply Positioning Model
    • สรุปยุทธศาสตร์การลดต้นทุน • ตัวอย่างการลดต้นทุน

     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท ลดอีกท่านละ 400 บาท ถ้าส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไป รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)

      2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์

      ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
      ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
      ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
      ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
      ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8

      (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
      ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
       8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
       โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623
       e-mail: amc.purchasing@gmail.com