นักจัดซื้อมือใหม่ (New Professional Purchaser)

วิทยากร

คุณกมลทิพย์ จันทรมัส B.A.(Econ.),X-MBA

- ผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงานจัดซื้อ ของบริษัทชั้นนำนานาชาติกว่า 30 ปี
- ผู้เชี่ยวชาญโครงการ Logistics Clinic สภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาเฉพาะทางและการเขียนแผนธุรกิจของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  ใครๆ ก็สามารถทำงานด้านจัดซื้อได้ แต่การจะเป็นนักจัดซื้อที่สร้างกำไรให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงต้องรู้และเข้าใจการบริหารงานจัดซื้อที่ถูกต้อง

  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

   รุ่นที่ 17 - วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 18 - วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 19 - วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 20 - วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 21 - วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 22 - วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 23 - วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 24 - วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 25 - วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   jasmim_hotel

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    หัวข้อสัมมนา (09.00 – 16.00 น.)
    - เข้าใจบทบาทหน้าที่งานจัดซื้อ
    - เป้าหมายของหน่วยงานจัดซื้อกับองค์กร
    - วิธีการบริหารจัดการกับใบขอซื้อหลายรูปแบบ
    - วิธีการหาแหล่งขายและการวิเคราะห์
    - ความเข้าใจการทำงานร่วมกับแผนกต่างๆ เช่น แผนกวางแผนการผลิต การตลาด และขาย เป็นต้น
    - ความสำคัญของการตั้งเป้าหมาย ตัวชี้วัด วิธีการและการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย
    - ถาม-ตอบ

     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)

      2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์

      ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
      ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
      ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
      ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
      ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8

      (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
      ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
       8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
       โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623
       e-mail: amc.purchasing@gmail.com