การบริหารงานจัดซื้อสู่ความเป็นเลิศ (Excellent Purchasing & Supply Management)

วิทยากร

ณิศรามิล โภคินพีรวัศ C.P.S. B.B.A. M.E.

- กรรมการผู้จัดการ บริษัทอัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จํากัด

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  การทำงานในปัจจุบัน เราคงไม่สามารถทำงานไปวันๆ หรือทำเป็นเฉพาะงานที่เคยทำเท่านั้น เนื่องจากยุคสมัยเปลี่ยนไป การแข่งขันก็มีมากขึ้น เศรษฐกิจก็ย่ำแย่ เหมือนที่หลาย ๆท่านทราบว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่จำนวนไม่น้อยทยอยปลดพนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไปออกเป็นจำนวนมาก เพื่อลดค่าใช้จ่ายในบริษัทลง ถ้าทำงานแบบเดิมๆก็คงลำบาก
  การบริหารงานจัดซื้อสู่ความเป็นเลิศจะช่วยให้ท่านบริหารงานได้อย่างมีทิศทางและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  ท่านจะได้เรียนรู้การเขียนขอบข่ายการทํางานในฝ่ายจัดซื้อทั้งหมดและเข้าใจขอบข่ายการทํางานของแต่ละตํแหน่งงานที่เหมาะสมเมื่อท่่านรู้และเข้าใจท่านก็สามารถพัฒนาให้ทุกคนในฝ่ายทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหลักสูตรนี้เหมาะสําหรับผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและหัวหน้างานจัดซื้อทุกท่านเพราะถือว่าเป็น MANAGERIAL COMPETENCY ที่สําคัญอย่างยิ่งยวด...

  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

   รุ่นที่ 16 - วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 โรงแรม Avani Atrium เพชรบุรีตัดใหม่

   Swissotelmap

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    หัวข้อสัมมนา (09.00 – 16.00 น.)
    @ สิ่งที่ผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อต้องรู้
    - CORE COMPETENCY
    - FUNCTIONAL COMPETENCY
    - MANAGERIAL COMPETENCY
    @ ประโยชน์ของ JD ที่หลายคนมองข้าม!
    @ ขั้นตอนการกําหนดขอบข่ายความรับผิดชอบของฝ่ายจัดซื้อ
    @ ORGANIZATION CHART VS POSITION CHART
    @ FUNCTIONAL DESCRIPTION VS JOB DESCRIPTION
    @ ใครต้องมีส่วนร่วมในการจัดทํา
    @ การเขียนรายละเอียดงานของฝ่ายจัดซื้อทั้งหมด (JR MATRIX)
    @ การเขียนใบกําหนดหน้าที่งานของแต่ละตําแหน่งในฝ่ายจัดซื้อ (SMART JD)
    @ JD ของฝ่ายจัดซื้อในปัจจุบัน VS SMART JD
    @ การวิเคราะห์ความเหมาะสมของแต่ละตําแหน่งงาน
    @ SMART JD กับ การบริหารการสืบทอดตําแหน่ง(SUCCESSION PLANNING MANAGEMENT)
    @ SMART JD ฝ่ายจัดซื้อ กับ ระบบการบริหารคุณภาพ(ISO)
    @ SMART JD ฝ่ายจัดซื้อ กับ มาตรฐานคุณภาพระดับชาติ(TQA)

     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 4,900 บาท

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 4,900 บาท รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)

      2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์

      ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
      ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
      ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
      ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
      ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8

      (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
      ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
       8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
       โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623
       e-mail: amc.purchasing@gmail.com