สุดยอดผู้นำ...ทำอย่างไร? (How to you become a Great Leader?)

วิทยากร

ณิศรามิล โภคินพีรวัศ C.P.S. B.B.A. M.E.

- กรรมการผู้จัดการ บริษัทอัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จํากัด

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  หลายคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่า การทำงานทุกวันนี้ ปัญหาใหญ่คือ “ปัญหาคน” มีผู้บริหารจำนวนไม่น้อยมักบ่นว่า “งานการไม่ต้องทำกัน เลย วันๆ แก้ปัญหาเรื่องคนอย่างเดียวก็หมดเวลาแล้ว!”
  หลักสูตร “สุดยอดผู้นำ...ทำอย่างไร” จะสะท้อนให้เห็นปัญหาจริงๆ ในการทำงาน พร้อมทั้งวิธีการบริหารจัดการที่ทุกท่านสามารถ นำมาประยุกต์ใช้ได้จริง...

  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม


   ยังไม่มีกำหนดการเปิดอบรม

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    หัวข้อสัมมนา 09.00 – 16.00 น.

    • ความต่างของผู้นำ กับ ผู้บริหาร (Leader VS Management)
    • ผู้นำที่เจ๋ง...ต้องเก่งงาน...เก่งคน (Hard Skills and Soft Skills)
    • ระดับการบริหารงาน (Management Levels)
    • รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และผู้อื่น (Job Responsibilities)
    • 5 นิสัยพื้นฐานที่ทุกคนจำเป็นต้องมี (5 Cornerstone Decencies)
    • ดูคนให้เป็น...สอนงานให้ถูก... (Put the Right Man on the Right Job)
    • ลักษณะนิสัย และภาษากายบอกอะไร (Character and Body Language)
    • พฤติกรรมการเรียนรู้ 3 ระดับ สำคัญอย่างไร (Learning Behavior)
    • กระบวนการเรียนรู้ กับ ความรู้ สอนอะไรดี (Learning Process VS Knowledge)
    • ใครคือผู้ประเมินที่ดี? (Who’s a Good Assessor?)
    • ลักษณะสำคัญ 4 ประการ ของผู้นำที่ดี (Vital Character for a Great Leader)
    • เคล็ด (ไม่) ลับ ในการทำงานให้สำเร็จ (The Secret to Success)

     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 4,900 บาท

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 4,900 บาท รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)

      2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์

      ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
      ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
      ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
      ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
      ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8

      (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
      ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
       8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
       โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623
       e-mail: amc.purchasing@gmail.com