การวิเคราะห์ และวิธีหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ (Analysis, Mitigation, and Avoidance the “RISK” in Purchasing)

วิทยากร

ณิศรามิล โภคินพีรวัศ C.P.S. B.B.A. M.E.

- กรรมการผู้จัดการ บริษัทอัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จํากัด

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  พอพูดถึง “การบริหารความเสี่ยง” นักจัดซื้อหลายท่าน อาจมอง ว่าเป็นเรื่องไกลตัว เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่ต้องเป็นผู้ดำเนินการ ไม่ใช่เรา ซึ่ง แท้จริงแล้ว เกี่ยวข้องและสำคัญสำหรับฝ่ายจัดซื้ออย่างมาก
  หลักสูตร “การวิเคราะห์ และวิธีหาแนวทางป้องกันความ เสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ” นี้จะช่วยให้ผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อทุกท่านเข้าใจ และสามารถ วิเคราะห์หาความเสี่ยงและแนวทางป้องกัน พร้อมทั้งสามารถจัดทำคู่มือจัดซื้อ “การบริหารความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ” เพื่อป้องกันปัญหา และพร้อม รับมือกับปัญหาที่ไม่คาดคิดมาก่อน อย่างมืออาชีพทีเดียว

  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

    รายละเอียด

    รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

    ยังไม่มี กำหนดการ เปิดอบรม

     หัวข้อสัมมนา

     เวลา 9.00 - 16.00

     หัวข้อสัมมนา 09.00 – 16.00 น.

     * ความหมาย และคำจำกัดความที่ต้องรู้เกี่ยวกับ “การบริหารความเสี่ยง”
     * ความเสี่ยง VS ปัจจัยเสี่ยง VS การบริหารความเสี่ยง
     * 4 ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ต้องรู้ !
     * ความเสี่ยงมาจากไหน ?
     * ความเสี่ยงเกี่ยวกับฝ่ายจัดซื้อตรงไหน ?
     * การวิเคราะห์ความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ
     * วิธีหาแนวทางป้องกัน และการบริหารความเสี่ยง
     * การจัดทำคู่มือ “การบริหารความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ”

      อัตราค่าอบรม

      ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 4,900 บาท

      ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 4,900 บาท รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
       วิธีการชำระเงิน

       สามารถชำระได้ 2 วิธี

       1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)

       2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์

       ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
       ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
       ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
       ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
       ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8

       (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
       ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

        หมายเหตุ

        ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

        ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

        เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

        บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
        8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
        โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623
        e-mail: amc.purchasing@gmail.com