การประหยัดต้นทุนอย่างยั่งยืนในการบริหารงานจัดซื้อจัดหา (Sustainable Cost Saving in Purchasing & Supply Management)

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

– ประธานกรรมการ สถาบันฝึกอบรมสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อฯ บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์
– นายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2549) ของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
– คนไทยคนแรกที่ได้รับ C.P.M. จากสหรัฐอเมริกา และเพียงคนเดียวที่ได้รับ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  หลักสูตรนี้จะเป็นการเรียนรู้หลักเกณฑ์ใหม่ๆ ที่ถูกต้องและทันสมัยในการกำหนดยุทธศาสตร์การลดต้นทุน จะมีการชี้ แนะลงไปให้จำเพาะเจาะจงในแต่ละตัวอย่างของการลดต้นทุนโดยละเอียดว่าต้องทำอะไรและทำอย่างไร วิทยากรจะชี้ให้เห็นจุดสำคัญและวิธีการต่างๆ ที่มักจะถูกละเลยหรือมองข้ามไป
  การสัมมนานี้จะเป็นการทำให้เข้าใจหลักสำคัญในการวิเคราะห์สินค้าที่สั่งซื้อและบริการที่จัดจ้าง เพราะสินค้าและบริการ แต่ละกลุ่มจะต้องใช้ยุทธวิธีในการจัดซื้อจัดจ้างและการต่อรองที่ไม่เหมือนกัน ต้องเข้าใจวิธีวางแผนเลือกคบค้ากับซัพพลายเออร์ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการลดต้นทุน รวมไปถึงข้อคิดว่าควรมอบหมายให้นักจัดซื้อที่มีคุณสมบัติแบบไหนในการดูแลสินค้าและบริการแต่ละกลุ่ม มิฉะนั้นการทำงานที่มีจุดประสงค์ดีเพื่อจะลดต้นทุน ก็จะกลับไปสร้างความเสียหายอย่างอื่นตามมาอย่างคาดไม่ถึงและยากที่จะแก้ไขเยียวยา
  หลักสูตรนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งยวดหากสามารถให้ทุกฝ่ายในบริษัทมาเรียนรู้หลักการนี้ไปในทิศทางเดียวกัน เป็นต้นว่า ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายผลิต ฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายสโตร์ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ก็จะยิ่งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

   รุ่นที่ 7 - วันพฤหัสบดีที่ 18 - วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 โรงแรมAVANI เพชรบุรีตัดใหม่
   รุ่นที่ 8 - วันจันทร์ที่ 21 - วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 โรงแรมAVANI เพชรบุรีตัดใหม่

   avani

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    วันแรก
    • หลักพื้นฐานของการเพิ่มกำไรของการทำธุรกิจ
    • ความเหมือนและความต่างของการลดราคา ลดต้นทุน หลีกเลี่ยงต้นทุน ประหยัดต้นทุน
    • การประหยัดต้นทุนบางอย่างเป็นการเพิ่มกำไร และบางอย่างเป็นทำให้กำไรไม่ลดต่ำลง
    • ระวังตกหลุมพรางของการเสนอราคาของซัพพลายเออร์โดยลดราคาแบบขั้นบันได
    • การลดต้นทุนต้องเข้าใจ TCO และ LCC ให้ชัดเจน มิฉะนั้นอาจเจ็บตัว
    • เรียนรู้การใช้เครื่องมือสำคัญ 4 ชนิดที่จะนำไปสู่การลดต้นทุนอย่างมืออาชีพ
    • แนวทางในการเพิ่มอำนาจต่อรอง
    • แนวทางในการลดความเสี่ยงและผลกระทบ
    • การเก็บสต็อกไว้มากเกินไปทำให้เกิดต้นทุนและบั่นทอนผลกำไรของกิจการ
    • ซื้อได้ราคาถูกอย่าเพิ่งดีใจ อาจไม่คุ้มกับต้นทุนในการเก็บสต็อก
    • ขจัด 4 สาเหตุหลักที่ทำให้มีสต็อกมากเกินไป ต้นตอที่ทำให้กิจการมีต้นทุนสูง

    วันที่สอง
    • การประหยัดต้นทุนของเรา มิใช่ไปก้มหน้าก้มตาบีบราคาซัพพลายเออร์
    • การไปเยี่ยมซัพพลายเออร์เพื่อค้นหาต้นตอแห่งต้นทุน
    • การบริหารสัมพันธภาพที่ถูกต้องจะนำไปสู่การประหยัดต้นทุนได้อย่างยั่งยืน
    • สร้างสัมพันธภาพกับซัพพลายเออร์อย่างถูกต้องหมายถึงการเลือกคบมิใช่คบเหมือนกันหมด
    • ทำไมต้องคบกับซัพพลายเออร์บางรายแบบพันธมิตร และบางรายต้องคบห่างๆ
    • ข้อคิดในการเล่นกับซัพพลายเออร์ผูกขาด
    • หลักในการตัดสินใจซื้อของจากเจ้าประจำหรือซื้อควบกันสองเจ้า อย่างไหนจะดีกว่า
    • สารพันแท็กติกในการเล่นกับต้นทุนเหนือน้ำ – ลดราคา
    • สารพันแท็กติกในการเล่นกับต้นทุนใต้น้ำ – ลดต้นทุนและหลีกเลี่ยงต้นทุน
    • วิธีรายงานผลงานของการประหยัดต้นทุนที่ถูกต้อง
    • ปัญหาและอุปสรรคในการประหยัดต้นทุน

     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 9,800 บาท

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 9,800 บาท รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)

      2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์

      ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
      ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
      ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
      ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
      ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8

      (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
      ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
       8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
       โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623
       e-mail: amc.purchasing@gmail.com