ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP) สำหรับนักจัดซื้อ (Basics of MRP (Materials Requirements Planning) for Purchasers)

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

– ประธานกรรมการ สถาบันฝึกอบรมสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อฯ บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์
– นายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2549) ของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
– คนไทยคนแรกที่ได้รับ C.P.M. จากสหรัฐอเมริกา และเพียงคนเดียวที่ได้รับ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  การวางแผนความต้องการใช้พัสดุ (MRP) เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการเชื่อมโยงกันของข้อมูลการขาย การตลาดการจัดซื้อจัดจ้าง การผลิต การเก็บสต็อก การจัดส่ง และบัญชีการเงิน เพื่อให้ปฏิบัติการขององค์กรดำเนินไปด้วยความราบรื่น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล งานนี้ถือว่าเป็นงานสำคัญอย่างยิ่ง
  บางองค์กรอาจเอางานบางส่วนหรือทั้งหมดของการวางแผน MRP มาทับซ้อนอยู่กับงานจัดซื้อ จึงเป็นความจำเป็นที่นักจัดซื้อต้องเข้าใจระบบการวางแผน MRP เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพราบรื่น
  และแม้ว่าฝ่ายจัดซื้อจะมิได้มีงานของการวางแผน MRP มาทับซ้อนอยู่ก็ตาม งานของฝ่ายจัดซื้อจะราบรื่นหรือขลุกขลักก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของฝ่ายวางแผน MRP จึงเป็นความจำเป็นที่นักจัดซื้อควรทำงานแบบรู้เขารู้เราโดยทำความเข้าใจระบบการวางแผนความต้องการใช้พัสดุ (MRP) เอาไว้บ้างก็จะมีประโยชน์อย่างยิ่ง

  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

   รุ่นที่ 16 – วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 17 – วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 18 – วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 19 – วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 20 – วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 21 – วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   jasmim_hotel

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    หัวข้อการสัมมนา (เวลา 09.00 - 16.00 น.)

    * ขอบเขตและหน้าที่ของการวางแผนความต้องการใช้พัสดุ
    * หากการวางแผนผิดพลาด จะส่งผลอย่างไรบ้างต่อ...
    - ฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาด - ฝ่ายจัดซื้อ
    - ฝ่ายผลิต - ฝ่ายสโตร์
    - ฝ่ายจัดส่ง - ฝ่ายบัญชีการเงิน
    * การพยากรณ์การขาย/การใช้ – Demand forecasting
    * สูตรการผลิต BOM – Bill of materials
    * MPS - Master production schedule สำคัญอย่างไร
    * วิธีคิดคำนวณย้อนกลับของ MRP – Materials requirement planning
    * การวางแผนต้องเข้าใจปัญหาและต้นทุนของการเก็บสต็อกด้วย
    * จุดสั่งซื้อ ROP – Reorder point
    * จำนวนการสั่งซื้อที่ประหยัด EOQ – Economic order quantity

     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)

      2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์

      ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
      ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
      ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
      ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
      ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8

      (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
      ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
       8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
       โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623
       e-mail: amc.purchasing@gmail.com