การบริหารความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ (Risk Management in Procurement)

วิทยากร

ณิศรามิล โภคินพีรวัศ C.P.S. B.B.A. M.E.

- กรรมการผู้จัดการ บริษัทอัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จํากัด

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  หลักสูตร "การบริหารความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ" นี้ จะช่วยให้ผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อทุกท่านเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์หาความเสี่ยงและแนวทางป้องกัน พร้อมทั้งสามารถจัดทำคู่มือจัดซื้อ "การบริหารความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ" เพื่อป้องกันปัญหา และพร้อมรับมือกับปัญหาที่ไม่คาดคิดมาก่อน อย่างมืออาชีพทีเดียว

  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

   รุ่นที่ 24 วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ณ โรงแรม AVANI ATRIUM เพชรบุรีตัดใหม่
   รุ่นที่ 25 วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม AVANI ATRIUM เพชรบุรีตัดใหม่

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    หัวข้อการสัมมนา (เวลา 09.00 - 16.00น.)

    -ความหมาย และคำจำกัดความที่ต้องรู้เกี่ยวกับ "การบริหารความเสี่ยง"
    -ความเสี่ยง VS ปัจจัยเสี่ยง VS การบริหารความเสี่ยง
    -4 ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ต้องรู้ !
    -ความเสี่ยงมาจากไหน ?
    -ความเสี่ยงเกี่ยวกับฝ่ายจัดซื้อตรงไหน ?
    -การวิเคราะห์ความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ 360 องศา
    -เขียนความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ (ฝึกปฏิบัติ)
    -วิธีหาแนวทางป้องกัน และการบริหารความเสี่ยง
    -เขียนแนวทางป้องกัน และการบริหารความเสี่ยง (ฝึกปฏิบัติ)
    -การจัดทำคู่มือ "การบริหารความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ"

     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 4,900 บาท

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 4,900 บาท รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)

      2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์

      ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
      ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
      ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
      ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
      ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8

      (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
      ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
       8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
       โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623
       e-mail: amc.purchasing@gmail.com