การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์ (Strategic Procurement)

วิทยากร

ณิศรามิล โภคินพีรวัศ C.P.S. B.B.A. M.E.

- กรรมการผู้จัดการ บริษัทอัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จํากัด

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  จำนวนคนไม่น้อยที่คิดว่า "งานจัดซื้อ" เป็นเรื่องง่ายๆ แค่รับPR ออกPO โทรตามของ ต่อรองถูกๆ ก็จบ อยากจะบอกว่านั่นเป็นความคิดที่ผิดถนัด ถ้าทำได้แค่นั้น เรียกว่า "เสมียน หรือ Clerk" ฉะนั้นถ้าเราไม่อยากเป็นเสมียน ต้องเรียนรู้วิธี "การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์" ซึ่งจะทำให้ท่านๆ ทั้งหลายได้รู้วิธีการเลือกซื้อที่เหมาะสมอย่างชาญฉลาด

  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

   รุ่นที่ 20 – วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงแรม AVANI เพชรบุรีตัดใหม่
   รุ่นที่ 21 – วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 โรงแรม AVANI เพชรบุรีตัดใหม่
   รุ่นที่ 22 – วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 โรงแรม AVANI เพชรบุรีตัดใหม่

   avani

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    หัวข้อการสัมมนา (เวลา 09.00 - 16.00น.)

    -การจัดการเชิงกลยุทธ์ VS การบริหารงานในฝ่ายจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ VS การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์
    (Strategic Management VS Strategic Purchasing and Supply VS Strategic Procurement)
    -เป้าหมายขององค์กร VS เป้าหมายของฝ่ายจัดซื้อ VS เป้าหมายงานจัดซื้อจัดหา
    (Corporate Goal VS P&S Management Goal VS Procurement Goal)
    -การตั้งเป้าหมาย(Goal) วิสัยทัศน์(Vision) และพันธกิจ(Mission)ของฝ่ายจัดซื้อ
    -วิธีการกำหนด SMART+C Goal และ SMART+C KPI
    -วิเคราะห์ ABC(Pareto) Analysis เพื่อจัดลำดับการใช้จ่ายเงิน
    -กลยุทธ์การจัดความสำคัญของสิ่งที่ต้องซื้อโดยใช้ Supply Positioning Model
    -เคล็ด(ไม่)ลับ ในการเลือกวิธีจัดซื้อที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละกลุ่ม
    -การจัดซื้อแบบ Centralized และ Decentralized แบบไหนดีกว่ากัน
    -ควรเลือกซื้อด้วยระบบ Single Source หรือ Dual Source ดี
    -กลยุทธ์การบริหารจัดการกับสินค้าแต่ละกลุ่ม
    (Hoe to Manage : Routine Items, Leverage Items, Bottleneck Items and Critical Items)
    -วิธีเพิ่มมูลค่า และสร้างกำไร ด้วยหลัก 5 R

     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 4,900 บาท

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 4,900 บาท รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)

      2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์

      ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
      ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
      ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
      ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
      ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8

      (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
      ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
       8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
       โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623
       e-mail: amc.purchasing@gmail.com