ลดการฉ้อโกง และลดความเสี่ยงทางการเงินระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

วิทยากร

อ.อาวุธ โพธิ์เล็ก

- กรรมการบริหาร Exim Education Group
- อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล:กรุงเทพ
วิชา กฎระเบียบและการเจรจาต่อรองทางการตลาดระหว่างประเทศ

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  งานการเงินสำหรับผู้ประกอบการเกี่ยวซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ ตามแนวปฏิบัติปกติไม่พอเสียแล้ว เพราะแต่ละฝ่ายจะหาทางแฝงข้อได้เปรียบไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขอยู่เสมอ อีกทั้งปัญหาอันเนื่องมาจากความผันผวนของเรื่องที่เกี่ยวกับเงินตรา ความเสี่ยงและการฉ้อโกงในเรื่องการชำระเงิน ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญของการบริหารองค์กรให้เกิดความแน่นอนต่อรายได้หรือต้นทุนของการซื้อขาย

  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

   รุ่นที่ 9 – วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   jasmim_hotel

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    หัวข้อสัมมนา 09.00 – 16.00 น.

    * ความเสี่ยงจากส่วนผสมการตลาดไม่สอดคล้องกับการจัดซื้อระหว่างประเทศ
    * ความเสี่ยงในข้อตกลงในการชำระเงิน
    * วงเงินสินเชื่อมีไม่ครบ 6 แบบ
    * การรมัดระวังการฉ้อโกง (Fraud)จากช่องโหว่ของกฎระเบียบการชำระเงิน
    * ความเป็นอิสระของเอกสารที่นำมาใช้เป็นฐานเริ่มสัญญา
    * ใช้ตราสาร L/C อย่าให้อำนาจชำระเงินอยู่ในมือผู้ซื้อไม่ควรเรียกร้องเอาเอกสารที่ Applicant ออก
    * ผู้ซื้อเสี่ยงจาก Advance Payment ผู้ขายไม่ยอมส่งสินค้า แก้อย่างไรดี
    * ผู้ขายป้องกันความเสี่ยงจากการขายเงินเชื่อ Open Account ด้วย BPO:New Supply Chain Finance
    * ปัญหาจากดอกเบี้ยในการตัดสินใจซื้อขายของบางประเทศ (Problem of Interest Charges)
    * ความเสี่ยงจากการทุจริตฉ้อโกงของพนักงานหรือผู้บริหาร (Internal Corruptions)
    * ความเสี่ยง Incoterms ไม่สอดคล้องกับ ความต้องการในสัญญาขนส่งถึงปลายทางของผู้ซื้อ
    * แก้ปัญหาค่าเช่าคลัง และสินค้าเสียหาย เมื่อพาหนะมาถึงท่าเร็วกว่า Shipping Documents
    * เวลาในการชำระเงิน แบบ UPAS หรือ as if drawn at sight ต้องจัดการต่างจาก a sight ธรรมดา
    * ความเสี่ยงทางการตลาดเกี่ยวกับ Seller's Usance Risk/Interest and Discount Rates
    * อำนาจในการชำระเงิน และ L/C เทียม (Pseudo L/C) ผู้ขายควรหลีกเลี่ยง
    * ผู้รับความเสี่ยงภัยในการประกันภัยขนส่งสินค้า และผู้รับประโยชน์
    * จำนวนเงินที่เหมาะแก่การคุ้มความเสี่ยง วันที่เริ่มคุ้มครอง และ Clauses ที่ต้องระบุในเอกสาร
    * ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ต้องจัดการด้วยสัญญา Spot-Forward & Option Contract
    * Correspondent Bank ที่จะออกตราสารการเงิน ตั๋วแลกเงิน หรือหนังสือค้ำประกัน
    * การป้องกันผู้ซื้อขอรับเอกสารไปออกสินค้าดดยไม่กลับมาชำระเงิน
    * ปัญหาจาก Country Risks, Political Risk, Counter Party Risks, Force Majeure Risks และระวังการลงโทษและปิดล้อมทางเศรษฐกิจ (Embargo and Boycott) ของบางประชาคม
    * การคำนวนราคาเสนอซื้อขาย ECS: Export Costing Sheet
    * ลดปัญหาการออก Invoice มีราคามากกว่า L/C และการเลี่ยงความผิดจาก Excess of Drawing
    * ปฏิบัติอย่างไรกับ Invoice value: Discount, Reduction ad advance amount deducted
    * วิธีคำนวนวันครบรอบกำหนด ตั๋วแลกเงิน และวิธีการสั่งจ่าย (B/E Maturity Date and How is Drawn)
    * ผลดีและผลเสียจากการระบุให้ทยอยส่งเป็นงวด (Effective of Amount under instalment schedule)
    * Shipping Marks ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการลักขโมย
    * การแยกราคาให้ชัด (Break Down Value) ในบัญชีราคาสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงการ Declare value
    * การทำคำรับรองให้รวดเร็ว ด้วยถ้อยคำ Self-Certification ที่ถูกต้อง
    * AEO: Authorized Economic Operator ช่วยให้ได้รับความสะดวกจากศุลกากร
    * อัตราร้อยละที่ต้องบวกเพิ่มในการส่งออกและนำเข้ามาจากกฎระเบียบใดกันแน่
    * การทำประกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับเงินค่าสินค้าส่งออก (Export Insurance)
    * ผลักภาระค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมธนาคาร (Banking Charges and Commission)
    * ถามตอบตลอดการสัมมนา

     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)

      2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์

      ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
      ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
      ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
      ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
      ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8

      (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
      ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
       8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
       โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623
       e-mail: amc.purchasing@gmail.com