มาตรฐานในการจัดเตรียม และ ตรวจสอบเอกสาร L/C สำหรับนำเข้า-ส่งออก

วิทยากร

อ.อาวุธ โพธิ์เล็ก

- กรรมการบริหาร Exim Education Group
- อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล:กรุงเทพ
วิชา กฎระเบียบและการเจรจาต่อรองทางการตลาดระหว่างประเทศ

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  กฎระเบียบมีการปรับปรุงแก้ไข คนทำงานมีการหมุนเวียนเข้ารับผิดชอบเอกสาร L/C ตลอดเวลา แต่สิ่งสำคัญคือการที่คู่ค้าต้องทำเอกสารให้ถูกต้องตามกฎที่ตราไว้ ผู้ขายจึงจะได้รับการชำระเงินจากธนาคาร ผู้ซื้อจะได้รับสินค้า กฎระเบียบในงานเอกสาร L/C ที่สำคัญสูงสุด มีความยุ่งยากซับซ้อนมากสุดคือ Uniform Customs and Practice for L/C : UCP 600 มักจะเป็นตัวก่อให้เอกสารมีความไม่ถูกต้อง เกิด Discrepancy ต่างๆมากมาย
  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

   รุ่นที่ 13 – วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 14 – วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 15 – วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 16 – วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 17 – วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 18 – วันพฤหัสที่ 19 ธันวาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   jasmim_hotel

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    หัวข้อสัมมนา 09.00 – 16.00 น.

    * ข้อควรตระหนักในการค้าด้วย L/C กฎที่ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตาม เพื่อหลีกเลี่ยง Discrepancy

    IMPORT SECTION
    - เอกสารขอเปิด L/C, เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการขอเปิด L/C
    - Purchase Order and Pro-forma Invoice ข้อตกลงและเงื่อนไขสำคัญที่ต้องระบุ
    - ถ้อยคำ ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆในการจัดเตรียมคำขอเปิด L/C (Application)
    - เรียกร้อง Transport Document ในคำขออย่างไรให้สอดคล้องกับ Incoterm ที่ใช้
    - ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่า Freight ที่ผู้ซื้อพึงระวัง และควรป้องกันตัวอย่างไร
    - การเรียกร้องเอา Insurance Documents Latest Version จากผู้ขาย
    - ใบรับรอง หรือ ค่ารับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่อสิทธิประโยชน์เสียภาษีอากรขาเข้าในอัตราศูนย์

    EXPORT SECTION
    - การตรวจสอบเมื่อมีการรับ L/C และการ Transfer L/C และ Assignment Proceeds
    - Shipping Particulars
    - Bill of Lading, Multimodal Transport Documents
    - Air way Bill และ Road, Rail & Transport Documents
    - Courier Receipt and Post Receipt,Clean Transport Documents
    - Commercial Invoice และ Packing List
    - Cover Note & Insurance Documents และ ภัยที่คุ้มครอง
    - Certificate of Origin or Invoice Declartion
    - Draft and Receipt
    - ถามตอบตลอดการสัมมนา

     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.) 2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8 ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0 ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1 ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8 (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่ 8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623 e-mail: amc.purchasing@gmail.com