ข้อตกลงและเงื่อนไขการบริหารการจัดซื้อและการขายสินค้าระหว่างประเทศ

วิทยากร

อ.อาวุธ โพธิ์เล็ก

- กรรมการบริหาร Exim Education Group
- อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล:กรุงเทพ
วิชา กฎระเบียบและการเจรจาต่อรองทางการตลาดระหว่างประเทศ

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  การจัดซื้อและการขายสินค้าระหว่างประเทศ มีปัญหาในขั้นตอนปฎิบัติทั้งการประสานงาน การทำสัญญาซื้อขาย การชำระเงิน และแม้แต่เรื่องการจัดซื้อ หากใช้ไม่ถูกต้องอาจสร้างความเสียหายให้แก่กิจการได้

  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

   รุ่นที่ 13 – วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 14 – วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 15 – วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 16 – วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 17 – วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 18 – วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   jasmim_hotel

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    หัวข้อสัมมนา 09.00 – 16.00 น.

    * ภารกิจแผนกจัดซื้อระหว่างประเทศ (International Purchasing Department's Missions)
    * พิจารณาแหล่งขายจากความยอดเยี่ยมทั้ง 5 (Right Supplier: 5 R)
    * จุดที่ควรเจรจาต่อรองกับผู้เกี่ยวข้อง คู่ค้า ธนาคาร บริษัทประกันภัย บริษัทขนส่ง
    * ภาระหน้าที่ของผู้ซื้อขาย ที่ต้องปฎิบติให้สมัพันธ์กับผู้ขาย ตามระเบียบ ICC
    * ภารกิจเอกสารของการจัดซื้อและการขาย (Purchasing Documents Mission)
    * ข้อตกลงในหนังสือสอบถามราคาและรายละเอียดสินค้า (INQUIRIES)
    * ติดตามหนังสือตอบรับหรือ ตอบปฎิเสธสอบถาม
    * คำขอให้ช่วยซื้อ (Purchase Requisition)
    * ข้อตกลทั้ง 5 (The 5 Terms) ใบสั่งซื้อ และใบยืนยันสั่งขาย (P/O and P/I)
    * เงื่อนไข (Conditions) ประกอบในใบสั่งซื้อ (P/O) และใบยืนยันสั่งขาย (Pro Invoice & Sales Order)
    * ข้อตกลงและเงื่อนไขต้องระวังใน Application และ L/C ที่หนุน Purchase Order: P/O
    * เงื่อนไขที่ต้องระวังภายใต้เกณฑ์ชำระเงินที่เป็น B/C, O/A, BPO และ A/P
    * เงื่อนไขเรียกร้องใน Bid Invitation: Bid Bond. Performance Bond, Advance Payment Bond
    * ถามตอบตลอดการสัมมนา

     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท รวมเอกสารประกอบการบรรยาย (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)
      2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
      ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
      ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
      ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
      ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8
      (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่ 8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623 e-mail: amc.purchasing@gmail.com