กฎระเบียบและพิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ L/C และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วิทยากร

อ.อาวุธ โพธิ์เล็ก

- กรรมการบริหาร Exim Education Group
- อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล:กรุงเทพ
วิชา กฎระเบียบและการเจรจาต่อรองทางการตลาดระหว่างประเทศ

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  ในการทำการค้าด้วย L/C ถือเป็นการทำงานที่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต้องมุ่งเน้นในเรื่องเอกสาร สภาหอการค้าระหว่างประเทศได้ตารกฎระเบียบล่าสุดออกมาบังคับใช้ เป็นข้อความคล้ายกฎหมายที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะเข้าใจ

  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

   รุ่นที่ 7 – วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 8 – วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 9 – วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   jasmim_hotel

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    หัวข้อสัมมนา 09.00 – 16.00 น.

    * ข้อกำหนดและนิยามที่คู่ค้าต้องทราบ มาตรา 1-5
    * ภาระและความรับผิดชอบ มาตรา 6-13
    * การจัดเตรียมตรวจสอบเอกสารให้ได้มาตรฐาน มาตรา 14-17
    * เอกสารต่างๆ และชื่อเรียกตามมาตราที่ต้องทราบ มาตรา 18-28
    * ข้อกำหนดเพิ่มเติมเบ็ดเตล็ด มาตรา 29-33
    * การไม่ต้องรับผิดของธนาคาร มาตรา 34-37
    * การได้และเสียประโยชน์จากการโอนตราสาร L/C มาตรา 38
    * การโอนเงินโดยไม่โอน L/C มาตรา 39
    * กฎสำคัญใน ISBP: Int. Standard Banking Practice เพื่อการขยายความที่ UPC ขาด
    * ตอบข้อสักถาม ตลอดการสัมมนา

     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท รวมเอกสารประกอบการบรรยาย (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)
      2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
      ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
      ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
      ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
      ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8
      (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่ 8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623 e-mail: amc.purchasing@gmail.com