พื้นฐานการสรรหาผู้ขาย ผู้ให้บริการ

วิทยากร

อ.ปัลลพ สัจจรักษ์

- B.Eng
- Msc.IT
- MBA
- ACSPTM

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มวิชาชีพด้านจัดซื้อ หรือผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ให้เข้าใจความหมาย และกระบวนการ
  สรรหาผู้ขาย ผู้ให้บริการ โดยอ้างอิงจากกระบวนการ ERP ระดับโลก ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วิเคราะห์ความต้องการ การสร้างข้อกำหนดที่จำเป็น การคัดสรรผู้ขาย / ผู้ให้บริการ ด้านราคาและเทคนิค การกำหนดหลักการการเสนอราคา หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก จนถึงกระบวนการคัดเลือก ซึ่งจะเป็นการบรรยาย สลับกับการลงมือปฏิบัติจากตัวอย่าง เพื่อให้เข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

   รุ่นที่ 3 – วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 4 – วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 5 – วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 6 – วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 7 – วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 8 – วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 9 – วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 10 – วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 11 – วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   jasmim_hotel

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    หัวข้อสัมมนา 09.00 – 16.00 น.

    * พื้นฐาน และหลักการกระบวนการการสรรหาผู้ขาย ผู้ให้บริการ (Souring)
    * การวางแผน และกำหนดการที่เหมาะสม (Standard SLA)
    * การสร้างข้อกำหนดที่จำเป็น (TOR/Request for Proposal-RFP)
    * การกำหนดวิธีการคัดเลือกผู้ขาย (Supplier Selection Technic)
    * กระบวนการคัดเลือกผู้ขาย/ผู้ให้บริการ (Supplier Award Process)
    * ตัวอย่างกระบวนการตามมาตรฐาน ERP ระดับโลก (Case Study)

     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท รวมเอกสารประกอบการบรรยาย (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)
      2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
      ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
      ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
      ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
      ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8
      (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่ 8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623 e-mail: amc.purchasing@gmail.com