วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ (Purchasing Performance Measurement/Reporting/KPI Setting)

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

– ประธานกรรมการ สถาบันฝึกอบรมสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อฯ บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์
– นายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2549) ของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
– คนไทยคนแรกที่ได้รับ C.P.M. จากสหรัฐอเมริกา และเพียงคนเดียวที่ได้รับ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  ลำพังรายงานว่า รับ PR เข้ามากี่ใบ ออก PO กี่ใบ ซื้อของกี่รายการ เป็นเงินเท่าไรนั้น ท่านทราบไหมว่า รายงานแบบนี้ ใช้วัดผลงานไม่ได้ และท่านทราบไหมว่า เขาวัดผลงานจัดซื้อกันในประเด็นใดบ้าง? การทำรายงานเกี่ยวกับ Cost saving และข้อควรระวังในการตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับ Cost saving แบบไม่ลืมหูลืมตา จนเกิดความเสียหาย การสัมมนาครั้งนี้ ท่านจะเข้าใจถึงวิธีการทำรายงานที่ถูกต้องและถูกใจผู้บริหารทั้งชนิดรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนและรายปีอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งจะแนะนำวิธีวัดผลงานแผนกจัดซื้อ หลักสูตรนี้เหมาะที่สุดสำหรับนักจัดซื้อทุกระดับ ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบ...รับประกันได้ผล.....ใช้งานได้จริง และใช้ได้ทันที

  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

   รุ่นที่ 137 – วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 138 – วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 139 – วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 140 – วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 141 – วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 142 – วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 143 – วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 144 – วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 146 – วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   jasmim_hotel

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    หัวข้อสัมมนา (09.00 – 16.00 น.)
    * วิธีทำรายงาน Cost Saving, Cost Reduction, Cost Avoidance (How to report cost saving, cost reduction & avoidance)
    * เรื่องของ Benchmarking, CSF (Critical Success Factor), KPI (Key Performance Index) และ BSC (Balance scorecard)
    * วิธีวัดผลงานแบบ Quantitative & Qualitative Performance Measurement
    * วิธีดู Efficiency & Effectiveness และตรวจสอบงานจัดซื้อ (Auditing the efficiency and purchasing effecttiveness)
    * วิธีกำหนดวัตถุประสงค์ในงานจัดซื้อให้ชัดเจน เพื่อสะดวกในการวัดผลงาน (How to write a clear and practical purchasing objective)
    * รายงานจัดซื้อแบบไหนที่จะช่วยฝ่ายบริหารได้ (Which type of purchasing report that executives must have)
    * บทสรุปในการวัดผลงานที่ทุกบริษัทต้องสนใจ (The latest research about how to measure)
    * ตัวอย่างการทำรายงานที่ดีและสามารถแสดงผลงานได้ (How to do the valuable purchasing report)
    * ข้อพึงปฏิบัติ 11 ข้อ เพื่อให้เกิดการยอมรับนับถืองานจัดซื้อ (How the purchaser get the recognition from executives)

     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)

      2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์

      ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
      ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
      ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
      ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
      ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8

      (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
      ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
       8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
       โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623
       e-mail: amc.purchasing@gmail.com