กระบวนการจัดซื้อสมัยใหม่ สู่ความเป็นเลิศ

วิทยากร

อ.ปัลลพ สัจจรักษ์

- B.Eng
- Msc.IT
- MBA
- ACSPTM

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  ยุคปัจจุบันนวัตกรรม และเทคโนโลยี (Innovation and Technology) มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หน่วยงานจัดซื้อ

  หากต้องการอยู่รอด และคงความเป็นหน่วยงานที่สำคัญ จำเป็นต้องปรับตัวให้เท่าทันกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนี้
  ในหลักสูตรนี้จะนำเสนอแนวคิด และหลักการในกระบวนการจัดซื้อสมัยใหม่ในภาพกว้าง ที่แบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ

  1. กระบวนการต้นน้ำ (Upstream Purchasing)
  2. กระบวนการปลายน้ำ (Downstream Purchasing)

  ซึ่งเนื้อหาในการบรรยายส่วนหนึ่งจะอ้างอิงมาตรฐานการออกแบบระบบของ Software ด้านจัดซื้อจัดจ้างระดับโลก เสริมกับประสบการณ์ของผู้บรรยายในการประยุกต์ใช้งานจริง

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

   รุ่นที่ 4 – วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 5 – วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 6 – วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 7 – วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 8 – วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 9 – วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   jasmim_hotel

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    หัวข้อสัมมนา 09.00 – 16.00 น.

    1.ภาพรวมระบบการจัดซื้อสมัยใหม่
    2.กระบวนการต้นน้ำ (Upstream Purchasing)
    * การสรรหาผู้ขาย (Sourcing),
    * การบริหารคู่ค้า (Registration and Evaluation)
    * การบริหารสัญญา และหลักประกัน (Contract and Guarantee Management)
    3.กระบวนการปลายน้ำ (Downstream Purchasing)
    * การสร้างราคากลาง (Price List/E-Catalog)
    * การขอซื้อ/สั่งซื้อ (PR-PO)
    * การประสานงานติดตามสินค้า (Expeditor)
    * การรับสินค้า การวางบิล และการชำระเงิน (Goods Receipt and Payment Process)
    4.การประยุกต์ใช้งาน, กระบวนการและ Software ที่เกี่ยวข้อง

     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท รวมเอกสารประกอบการบรรยาย (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)
      2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
      ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
      ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
      ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
      ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8
      (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่ 8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623 e-mail: amc.purchasing@gmail.com