เคล็ด (ไม่) ลับในการทำงานจัดซื้อ (Non – Secret Issues in Purchasing Process)

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

– ประธานกรรมการ สถาบันฝึกอบรมสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อฯ บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์
– นายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2549) ของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
– คนไทยคนแรกที่ได้รับ C.P.M. จากสหรัฐอเมริกา และเพียงคนเดียวที่ได้รับ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  การจัดซื้อเป็นความจำเป็นของทุกบริษัท และมีความสำคัญต่อการแข่งขันทางธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง หากผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อได้เข้าใจเคล็ดลับในการทำงานให้ครบถ้วนก็ย่อมสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้อย่างมาก

  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

   รุ่นที่ 2 – วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5
   รุ่นที่ 3 – วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5
   รุ่นที่ 4 – วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5
   รุ่นที่ 5 – วันพฤหัสที่ 17 ตุลาคม 2562 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5
   รุ่นที่ 6 – วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5
   รุ่นที่ 7 – วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5
   รุ่นที่ 8 – วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    หัวข้อในหลักสูตร (09.00 -16.00 น.)
    ประเด็นที่จะนำมาบรรยายและอภิปรายกันคือ
    1.เมื่อต้องซื้อสินค้า จะหาแหล่งขายได้จากที่ไหน
    2.จะทำอย่างไรในกรณีที่มีซัพพลายเออร์รายเดียว (Monopoly)
    3.หลักคิดเมื่อจะซื้อของจากซัพพลายเออร์สองรายควบกันไป
    4.วิธีหาต้นทุนรวมที่แท้จริง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อ
    5.วิธีวิเคราะห์ว่าควรซื้อสินค้าเมื่อไหร่ (ROP) จึงจะเหมาะ
    6.วิธีวิเคราะห์ว่าควรซื้อสินค้าเท่าไร (EOQ) จึงจะประหยัด
    7.วิเคราะห์ความเหมาะสมเมื่อซัพพลายเออร์เสนอส่วนลดและของแถม
    8.วิธีจัดการกับปัญหาเรื่องงานด่วน
    9.นักจัดซื้อที่ดีควรมีคุณสมบัติพื้นฐานอย่างไรบ้าง

     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)

      2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์

      ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
      ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
      ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
      ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
      ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8

      (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
      ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
       8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
       โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623
       e-mail: amc.purchasing@gmail.com