การบริหารการส่งออกสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด (How to supervise Export Process for utmost Benefit)

วิทยากร

คุณจันทรา สิงหพันธุ

- ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและส่งออก บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
- อดีตกรรมการบริหารสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
- กรรมการบริหารสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต พ.ศ. 2542- 2550

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นการส่งออกสินค้าทั้งเครื่องจักร อะไหล่ หรือ สินค้าทั่วไป เพื่อทราบกฎระเบียบวิธีการและวางแผนการส่งออกได้อย่างถูกต้อง เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเอกสารส่งออก พนักงานคลังสินค้า พนักงานจัดส่ง พนักงานบัญชี พนักงานฝ่ายนำเข้า-ส่งออก พนักงานฝ่ายวางแผน พนักงานฝ่ายขาย หรือ ผู้สนใจทั่วไป

  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

   รุ่นที่ 1 – วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5
   รุ่นที่ 2 – วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5
   รุ่นที่ 3 – วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5
   รุ่นที่ 4 – วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5
   รุ่นที่ 5 – วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5
   รุ่นที่ 6 – วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    หัวข้อสัมมนา (09.00 – 16.00 น.)

    1. ภาพรวมธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับการส่งออก (Scope of Export Process)
    - ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการส่งออก (Who involve the Export Process)
    - การเลือกใช้เงื่อนไขการส่งมอบสินค้าเพื่อมีประสิทธิภาพ (How to choose Incoterms suitably)
    - การเตรียมเอกสารส่งออก (How to prepare Shipping Documents, Shipping Mark, VGM, Fumigation, and C/O (FORM-D)
    2. การขนส่งทางทะเล (Sea Shipment)
    - ข้อมูลจำเพาะของตู้สินค้า (Specific of various Containers and Usage)
    - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางเรือ (Who involve to Sea Shipment Handling)
    - เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางทะเล (How to prepare Export Shipping Document)
    3. การขนส่งทางอากาศ (Air Shipment / Express Way: Courier)
    - ความรู้เกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศ (Type of goods loaded by Air)
    - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศ (Who involve to Air Shipment Handling)
    - การคำนวณเปรียบเทียบค่าขนส่งทางอากาศ (How to calculate Chargeable Air Freight)
    4. การขนส่งทางบก (Shipment by Road)
    - เอกสารเกี่ยวข้องกับการส่งออกทางบก (Shipping Documents for Road Shipment)
    5. พิธีการศุลกากร (Customs Formality)
    - ภาพรวมของ paperless / e-Customs, e-Export and e-Tracking
    - สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการส่งออก (How to choose the Customs Privilege)
    - กฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติศุลกากรพอสังเขป (Customs Law & Regulations Briefly)
    6. Workshop
    How to quote Export Prices?
    7. ถาม-ตอบ (ถ้ามี)
    Q & A (if any)

     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)

      2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์

      ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
      ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
      ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
      ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
      ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8

      (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
      ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
       8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
       โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623
       e-mail: amc.purchasing@gmail.com