จรรยาบรรณและ CSR ของการจัดซื้อจัดหายุคใหม่ (Ethics & CSR for Modern Purchasing & Supply)

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

– ประธานกรรมการ สถาบันฝึกอบรมสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อฯ บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์
– นายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2549) ของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
– คนไทยคนแรกที่ได้รับ C.P.M. จากสหรัฐอเมริกา และเพียงคนเดียวที่ได้รับ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  การจัดซื้อจัดหาทุกวันนี้นอกจากจะต้องพิถีพิถันให้มากขึ้นในประเด็นของจรรยาบรรณและ CSR ขององค์กรตนเองแล้ว ยังถูกเรียกร้องให้ต้องสอดส่องดูแลพฤติกรรมของคู่ค้าต้นน้ำในซัพพลายเชนอีกด้วย แม้ว่าองค์กรของนักจัดซื้อจะดีเพียงใดแต่ถ้าไปทำธุรกรรมจัดซื้อจัดจ้างกับซัพพลายเออร์ที่ไร้จรรยาบรรณและละเมิด CSR ละก้อ องค์กรของฝ่ายจัดซื้อเองนั่นแหละที่จะต้องเดือดร้อนและได้รับผลกระทบไปด้วย การเรียนรู้เกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณอันเป็นสากลและเรื่องราวเกี่ยวกับ CSR จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งในการทำงานจัดซื้อจัดหายุคปัจจุบัน

  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

   รุ่นที่ 1 – วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5
   รุ่นที่ 2 – วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    หัวข้อในหลักสูตร (09.00 -16.00 น.)
    - CSR กับ Green procurement เกี่ยวพันกันอย่างไร
    - ปัญหาคาใจในการจัดซื้อจัดจ้างที่ก้ำกึ่งสงสัยว่าผิดจรรยาบรรณไหม สมควรไหม เช่น
    •ซัพพลายเออร์ที่ชนะการเสนอราคาแล้ว แต่นักจัดซื้อขอเจรจาต่อรองอีก
    •การยุให้ซัพพลายเออร์ห้ำหั่นราคากันโดยวิธีต่างๆ
    •การขอใบเสนอราคา ทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าไม่ซื้อ ขอมาเป็นพระอันดับ
    •นักจัดซื้อเชิญชวนซัพพลายเออร์ให้ร่วมไปทำบุญด้วยกัน
    •การขอความร่วมมือให้ซัพพลายเออร์ช่วยสนับสนุนการจัดงานปีใหม่
    •การเล่นกอล์ฟด้วยกัน กินข้าวด้วยกัน ทำกิจกรรมด้วยกัน ผิดจริงหรือ
    •นักจัดซื้อคบกับซัพพลายเออร์บางรายอย่างใกล้ชิดและไม่คบกับบางราย
    •ฯลฯ
    - บทบาทของ PERC - Political and Economic Risk Consultancy
    - CSR กับ ISO-26000, ISO-20400, ISO-18000, ISO-14000
    - DJSI คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อการทำงานจัดซื้อ
    - FSC คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อการทำงานจัดซื้อ
    - ทำไม CSR จึงเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
    - ตัวอย่างของ CSR in the Global Supply Chain
    - จรรยาบรรณระดับสากลในการจัดซื้อครอบคลุมอะไรบ้าง
    - สรุปประเด็นสำคัญของจรรยาบรรณและ CSR เพื่อการทำงานจัดซื้อแบบยั่งยืน

     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)

      2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์

      ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
      ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
      ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
      ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
      ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8

      (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
      ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
       8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
       โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623
       e-mail: amc.purchasing@gmail.com