เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (Purchasing Negotiation Technique)

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

– ประธานกรรมการ สถาบันฝึกอบรมสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อฯ บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์
– นายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2549) ของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
– คนไทยคนแรกที่ได้รับ C.P.M. จากสหรัฐอเมริกา และเพียงคนเดียวที่ได้รับ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาได้ตระหนักว่า การทำธุรกิจทุกชนิดเต็มไปด้วยการต่อรอง ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ทั้งมีรูปแบบและไร้รูปแบบ หากขาดทักษะที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรอง ย่อมทำให้ธุรกิจเสียหายหรือขาดประโยชน์ที่ควรจะได้ หลักสูตรนี้จะทำให้เข้าใจหลักการและวิธีที่จะเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่พึงจะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

   รุ่นที่ 135 – วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 136 – วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 137 – วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 138 – วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 139 – วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 140 – วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 141 – วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 142 – วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 143 – วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 144 – วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 145 – วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 146 – วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 147 – วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 148 – วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 149 – วันอังคาร 25 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 150 – วันอังคาร 24 มีนาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   jasmim_hotel

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    หัวข้อสัมมนา (09.00 – 16.00 น.)
    * แนวคิดที่ถูกต้องของกระบวนการเจรจาต่อรอง
    * เจรจาอย่างไรให้จบอย่างชนะทั้งคู่
    * การหลีกเลี่ยงมุมอับหรือเข้าตาจน (Deadlock)
    * รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ก็ไม่เพลี่ยงพล้ำสักครั้ง
    * ซัพพลายเออร์เขาคิดอย่างไรกับฝ่ายจัดซื้อ
    * การกำหนดเป้าหมายและวางแผนในการเจรจาต่อรอง
    * ศิลปะการตั้งคำถามและการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ
    * ข้อควรทำและข้อห้ามในแต่ละขั้นตอนของการเจรจา
    * เรียนรู้นักเจรจาต่อรองประเภทต่างๆ
    * การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์
    * การแบ่งหน้าที่เมื่อเจรจาเป็นทีม
    * เทคนิคการโน้มน้าวจูงใจ
    * การทำ SWOT Analysis เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การต่อรอง
    * ถาม-ตอบปัญหา

     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)

      2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์

      ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
      ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
      ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
      ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
      ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8

      (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
      ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
       8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
       โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623
       e-mail: amc.purchasing@gmail.com