ติดอาวุธให้นักจัดซื้อหน้าใหม่ (Arming the new – coming purchaser)

วิทยากร

คุณจรูญโรจน์ เทพที

- Assistant Purchasing Director, The Barbecue Plaza Co.,Ltd.

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  นักจัดซื้อหน้าใหม่ ไม่จำเป็นต้องทำเหมือนที่รุ่นพี่ทำไปซะทุกอย่าง หากไม่แตกต่างก็ไม่โต ลืมตาอ้าปากไม่ได้สักที เพราะอะไรๆ ก็ตามที่รุ่นพี่ให้ทำ ดังนั้น นักจัดซื้อหน้าใหม่ที่อยากเก่ง ต้องรู้ลึกและนำมาใช้ได้จริง และสามารถรายงานผลงานที่เกิดขึ้นเป็น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวเองและองค์กร

  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

   รุ่นที่ 3 – วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5
   รุ่นที่ 4 - วันพฤหัสที่ 11 กรกฎาคม 2562 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5
   รุ่นที่ 5 - วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5
   รุ่นที่ 6 - วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5
   รุ่นที่ 9 - วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    หัวข้อสัมมนา (09.00 – 16.00 น.)
    - การประเมินและคัดเลือกผู้ขาย
    - การจัดกลุ่มสินค้าวัตถุดิบและบริการที่จัดซื้อ (Supply Positioning Model) ทำให้งานจัดซื้อจัดหามีประสิทธิภาพมากขึ้น
    - มุมมองผู้ขาย ต่อผู้ซื้อ
    - กระบวนการต่อรองราคา (Negotiation Process)
    - การจัดซื้อกับการเพิ่มกำไรให้องค์กรอย่างยั่งยืน
    - การบริหารสินค้าด้วยวิธี ABC Analysis และการสอนวิธีทำ Spending Analysis
    - การรายงานผลงานฝ่ายจัดซื้อ และการทำสรุปยอดประหยัด

     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)

      2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์

      ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
      ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
      ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
      ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
      ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8

      (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
      ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
       8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
       โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623
       e-mail: amc.purchasing@gmail.com