เจาะลึกวิธีการทำ Spending Analysis สำหรับการทำยุทธ์จัดซื้อ พร้อมฝึกปฏิบัติ (The Best Practice for Spending Analysis for Strategic Procurement + Work Shop)

วิทยากร

คุณจรูญโรจน์ เทพที

- Assistant Purchasing Director, The Barbecue Plaza Co.,Ltd.

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  ท่านต้องการเป็นนักจัดซื้อแบบที่บริษัทจำเป็นต้องมีขาดไม่ได้ หรือ มีไปงั้นๆแค่คอยซื้อของไปเรื่อยๆให้จบไปวันๆ ไม่รู้ว่าควรจัดลำดับความสำคัญในการจัดการสินค้าอะไร ก่อน หลัง เพื่อนำไปสู่การทำงานเชิงกลยุทธ์ และสามารถรายงานผลงานที่เกิดขึ้นเป็น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดแก่ตัวเอง องค์กร ได้อย่างจับต้องได้และเป็นสากล

  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

   รุ่นที่ 2 – วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5
   รุ่นที่ 3 – วันพุธที่ 24 กรกฏาคม 2562 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5
   รุ่นที่ 4 – วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5
   รุ่นที่ 5 – วันพฤหัสที่ 21 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5
   รุ่นที่ 6 – วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    หัวข้อสัมมนา (09.00 – 16.00 น.)
    - การประเมินและคัดเลือกผู้ขาย
    - การจัดกลุ่มสินค้าวัตถุดิบและบริการที่จัดซื้อ (Supply Positioning Model) ทำให้งานจัดซื้อจัดหามีประสิทธิภาพมากขึ้น
    - มุมมองผู้ขาย ต่อผู้ซื้อ
    - กระบวนการต่อรองราคา (Negotiation Process)
    - การจัดซื้อกับการเพิ่มกำไรให้องค์กรอย่างยั่งยืน
    - การบริหารสินค้าด้วยวิธี ABC Analysis และการสอนวิธีทำ Spending Analysis
    - การรายงานผลงานฝ่ายจัดซื้อ และการทำสรุปยอดประหยัด

     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 4,900 บาท

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 4,900 บาท รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)

      2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์

      ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
      ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
      ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
      ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
      ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8

      (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
      ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
       8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
       โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623
       e-mail: amc.purchasing@gmail.com