ธุรกิจใดที่มีการจัดการด้านโลจิสติกส์ที่ดี เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว แม่นยำ จะสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ อีกทั้งยังช่วยในการจัดการต้นทุน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ อันจะทำให้ธุรกิจนั้นสามารถแข่งขันและครองใจลูกค้าได้อย่างยาวนาน รูปแบบการการฝึกอบรม : การบรรยาย ทำกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม (Mini Workshop)

วิทยากร

อาจารย์ เพ็ญจันทร์ จงถาวรวิทยา

- ผู้บริหารที่มีประสบการณ์การทำงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในบริษัทชั้นนำของประเทศไทย และ เอเชีย แปซิฟิก มากว่า 25 ปี อาทิเช่น บริษัทเซ็นทรัลฟูดส์รีเทล จำกัด ( Tops Supermarket), บริษัท ดีเคเอสเอช แมเนชเม้นท์ จำกัด (DKSH Management Com., Ltd.)

- เป็นผู้นำในโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมกับสมาชิก ECR Thailand อาทิเช่น การลดสินค้าขาดสต็อก การกำหนดมาตราฐานอายุสินค้าในกลุ่มค้าปลีก การกำหนดมาตราฐานภาชนะบรรจุสินค้าอาหารสด

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  “ผู้บริโภคไม่ได้สนใจว่าจะมีประสบการณ์กับแบรนด์ผ่านช่องทางออนไลน์หรือออฟไลน์ เพราะสิ่งที่พวกเขาสนใจคือการที่ได้มีประสบการณ์ที่ดีและเป็นหนึ่งเดียวกันแบบไร้รอยต่อทุกช่องทาง”
  ดังนั้น ธุรกิจใดที่มีการจัดการด้านโลจิสติกส์ที่ดี เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว แม่นยำ จะสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ อีกทั้งยังช่วยในการจัดการต้นทุน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ อันจะทำให้ธุรกิจนั้นสามารถแข่งขันและครองใจลูกค้าได้อย่างยาวนาน

  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

   รุ่นที่ 1 – วันพฤหัสที่ 22 สิงหาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    หัวข้อสัมมนา (09.00 – 16.00 น.)
    * คำจำกัดความและความแตกต่างของโลจิสติกส์ และ ซัพพลายเชน ( Definition and Difference of Logistics and Supply Chain)
    * กิจกรรมที่สำคัญของโลจิสติกส์ (Logistics Activities) พร้อมกรณีศึกษา
    • Order Management, Demand Planning & Forecasting
    • Warehousing (Inbound, Outbound, Pick, Pack, Consolidate, Ship, Return)
    • Customer Service, Inventory Management, Transportation Management
    * ตัวชี้วัดผลการทำงาน (Key Performance Indicator) พร้อมกรณีศึกษา
    • 3.1 ความสำคัญของตัวชี้วัดผลการทำงาน
    • 3.2 ขั้นตอนการกำหนดตัวชี้วัดผลการทำงาน
    • 3..3 KPI Dashboard
    * ความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายของโลจิสติกส์ (Change and Challenge) ในยุค 4.0
    * การปรับตัวเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง (Disruptive Era)
    * อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถาม

    รูปแบบการการฝึกอบรม : การบรรยาย ทำกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม (Mini Workshop)
    กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรจากธุรกิจที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์ อาทิเช่น คลังสินค้า ขนส่ง ค้าปลีก ค้าส่ง และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินค้าที่ต้องการมีความรู้ ความเข้าใจด้านโลจิสติกส์ในยุค 4.0 รวมถึงฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายสโตร์ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถประสานงานภายในองค์กรได้ดียิ่งขึ้น

     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)

      2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์

      ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
      ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
      ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
      ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
      ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8

      (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
      ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
       8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
       โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623
       e-mail: amc.purchasing@gmail.com