งานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เป็นความเสี่ยงไม่น้อยหากเกิดความผิดพลาดขึ้น วิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือ นักจัดซื้อคนนั้นควรจะต้องเรียนรู้หลักการ ในการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศให้ถูกต้อง

วิทยากร

อ.วัชระ ปิยะพงษ์

- ผู้จัดการศูนย์ต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  งานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เป็นความเสี่ยงไม่น้อยหากเกิดความผิดพลาดขึ้น วิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือ นักจัดซื้อคนนั้นควรจะต้องเรียนรู้หลักการ ในการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศให้ถูกต้องและไม่ควรลองผิดลองถูก เป็นอันขาดเพราะแก้ไขยาก หลักสูตรนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมก่อนจะลงมือทำงาน

  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

   รุ่นที่ 1 - วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   รุ่นที่ 2 – วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   รุ่นที่ 3 – วันพฤหัสที่ 23 เมษายน 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   รุ่นที่ 4 – วันพฤหัสที่ 18 มิถุนายน 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 2

   รุ่นที่ 5 – วันพฤหัสที่ 20 สิงหาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   รุ่นที่ 6 – วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   รุ่นที่ 7 – วันพฤหัสที่ 24 ธันวาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    เวลา / หัวข้อสัมมนา
    08.00 – 09.00 น.
    - ลงทะเบียน

    09.00 – 10.30 น.
    - การวางกลยุทธ์และเป้าหมายของการจัดซื้อ (Objective)
    - การสรรหาผู้ขาย (Suppliers/Sources)
    - การตรวจสอบสถานะภาพของผู้ขาย

    10.30 – 10.45 น.
    - พักดื่มน้ำชา / กาแฟ

    10.45 – 12.00 น.
    - การทําสัญญาซื้อขาย และข้อควรระวัง
    - ทําความเข้าใจความหมายข้อบังคับทางการค้า (Incoterms ® 2010) เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการซื้อ

    12.00 – 13.00 น.
    - พักรับประทานอาหารกลางวัน

    13.00 – 14.30 น.
    - แนวทางในการขอสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์เพื่อเป็นทุนในการซื้อสินค้า
    - วงเงิน Letter of Credit Trust Receipt (T/R)
    - Shipping Guarantee (S/G)
    - การเลือกวิธีชำระเงินค่าสินค้า (Method of Payment)
    - D/P=Document Against Payment
    - D/A= Document Against Acceptance
    - การทําประกันภัย
    - การเลือกเงื่อนไขในการซื้อประกันภัย
    - การ Claim ประกันภัย/เอกสารที่ต้องใช้ในการ Claim
    - การ Claim สินค้าไม่ตรงสเปก

    14.30 – 14.45 น.
    - พักดื่มน้ำชา / กาแฟ

    14.45 – 16.00 น.
    - พิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้อง
    - สิทธิประโยชน์ ภาษีอากรที่ได้ลดหย่อนในกลุ่ม AFTA , FTA
    - การเลือกใช้บริการของบริษัท Shipping
    ถาม-ตอบ

     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)

      2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์

      ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
      ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
      ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
      ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
      ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8

      (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
      ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
       8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
       โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623
       e-mail: amc.purchasing@gmail.com