เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าประมาณทุกๆ 10 ปี เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศที่เรียกกันว่า INCOTERMS มักมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนบางเงื่อนไข เพื่อให้กระชับและชัดเจนในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน จึงทำให้ผู้ปฏิบัติงานนำเข้า-ส่งออก ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง และเพื่อป้องกันการทำงานผิดพลาด เพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์

วิทยากร

อาจารย์จันทรา สิงหพันธุ

- BSCM – APICS Certificate Holder in Resource Management
- CIPS Introductory Certificate Holder in Purchasing and Supply

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าประมาณทุกๆ 10 ปี เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศที่เรียกกันว่า INCOTERMS มักมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนบางเงื่อนไข เพื่อให้กระชับและชัดเจนในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน จึงทำให้ผู้ปฏิบัติงานนำเข้า-ส่งออก ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง และเพื่อป้องกันการทำงานผิดพลาด เพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ สำหรับ Incoterms version 2020 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563 ผู้ที่ควรเข้าร่วมการสัมมนา ควรเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในกระบวนการ Logistics, Procurement, Purchasing, Sourcing, Planning,
  Import-Export, Costing หรือผู้สนใจทั่วไป

  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

   รุ่นที่ 1 – วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5

   รุ่นที่ 2 – วันพฤหัสที่ 19 มีนาคม 2563 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5

   รุ่นที่ 3 – วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5

   รุ่นที่ 4 – วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5

   รุ่นที่ 5 – วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5

   รุ่นที่ 6 – วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    เวลา / หัวข้อสัมมนา
    08.00 – 09.00 น.
    - ลงทะเบียน

    09.00 – 10.30 น.
    - ประวัติและความเป็นมาของ INCOTERMS
    - เหตุผลที่ต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขจาก Version 2010 เป็น 2020
    - ความหมายและความสำคัญของแต่ละเงื่อนไข
    - แนวทางการเลือกใช้ INCOTERMS ให้เหมาะสม

    10.30 – 10.45 น.
    - พักดื่มน้ำชา / กาแฟ

    10.45 – 12.00 น.
    - ข้อควรระวังในแต่ละเงื่อนไขใหม่
    - ภาระหน้าที่ของผู้ซื้อและผู้ขายจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่
    - กฎระเบียบและพิธีการศุลกากรจะเปลี่ยนไปหรือไม่
    - ช่องการนำเข้าตามกฎหมายศุลกากร

    12.00 – 13.00 น.
    - พักรับประทานอาหารกลางวัน

    13.00 – 14.30 น.
    - ภาษีใดบ้างที่ต้องชำระขณะนำเข้าหรือส่งออก
    - เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก
    - หลักเกณฑ์การพิจารณาเบี้ยประกันภัย
    - การคำนวณเบี้ยประกันภัย

    14.30 – 14.45 น.
    - พักดื่มน้ำชา / กาแฟ

    14.45 – 16.00 น.
    - ต้องทำอย่างไรบ้างหากเกิดความเสียหายกับสินค้า
    - การเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขายในต่างประเทศ
    - การเรียกร้องค่าเสียหายจากประกันภัย
    - ถาม – ตอบ (ถ้ามี)

     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)

      2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์

      ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
      ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
      ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
      ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
      ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8

      (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
      ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
       8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
       โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623
       e-mail: amc.purchasing@gmail.com