The International Chamber of Commerce: ICC หรือหอการค้าระหว่างประเทศ ในกรุงปารีส ได้ออกข้อบังคับที่เรียกว่า INCOTERMS 2020 RULES ฉบับใหม่ เริ่มใช้ใน วันที่ 1 มกราคม 2563 (ค.ศ.2020)

วิทยากร

อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

ประสบการณ์ : ผู้จัดการศูนย์ต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  The International Chamber of Commerce: ICC หรือหอการค้าระหว่างประเทศ ในกรุงปารีส ได้ออกข้อบังคับที่เรียกว่า INCOTERMS 2020 RULES ฉบับใหม่ เริ่มใช้ใน วันที่ 1 มกราคม 2563 (ค.ศ.2020)
  ใน INCOTERMS 2020 มีเรื่องที่เปลี่ยนแปลงจากฉบับที่ประกาศใช้ในปี 2010 โดยมี 1 เทอม ที่ทำการยกเลิกและมี 1 เทอมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ ส่วนเทอมเก่าได้สร้างข้อกำหนดเพิ่มเติมชัดเจนขึ้น
  จุดมุ่งหมายสำคัญคือการทำให้ครอบคลุม และง่ายต่อการปฏิบัติมากขึ้น เนื้อหาสำคัญเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการขนส่ง และการประกันภัย กฏเกณฑ์เหล่านี้ได้รับการปรับปรุงให้ง่ายต่อการปฏิบัติ ทั้งนี้ยังมีการใช้ภาษาที่ทันสมัยซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กับการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน กฏเกณฑ์ใหม่ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำการค้าระหว่างประเทศ ในทุกตำแหน่งงาน จำเป็นต้องศึกษาเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

   รุ่นที่ 2 – วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   รุ่นที่ 3 – วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   รุ่นที่ 4 – วันพฤหัสที่ 24 มีนาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   รุ่นที่ 5 – วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   รุ่นที่ 6 – วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   รุ่นที่ 7 – วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   รุ่นที่ 8 – วันพฤหัสที่ 30 กรกฎาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   รุ่นที่ 9 – วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   รุ่นที่ 10 – วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   รุ่นที่ 11 – วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   รุ่นที่ 12 – วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   รุ่นที่ 13 – วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    **หัวข้อสัมมนา
    1. ความหมายและความสำคัญของ INCOTERMS ต่อการค้า
    2. ทำไม INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE(ICC), ต้องเปลี่ยน INCOTERMS 2010 มาเป็น INCOTERMS 2020
    3. เหตุผลในการยกเลิก DAT,ของ INCOTERMS 2010
    4. ใช้ เทอมอะไร มาแทน เทอมที่ยกเลิก
    5. แนวทางในการเลือกใช้ INCOTERMS ที่เหมาะสม
    6. INCOTERMS 2010 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม จาก 11 เทอม เปรียบเทียบกับ
    INCOTERMS 2020 ก็มี 11 เทอม แบ่งได้ 2 กลุ่มเช่นกัน
    7. มีเทอมอะไรบ้างใน INCOTERMS 2020 การใช้ควรระบุอย่างไรถึงจะสมบูรณ์
    8. Incoterms ® 2020 มี 11เทอม อะไรบ้าง
    9. ข้อควรระวังข้อบังคับในแต่ละเทอมนั้นขัดต่อกฏระเบียบของศุลกากรหรือไม่อย่างไร
    10. ภาระหน้าที่ ของผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้ง11 เทอมที่ต้องรับผิดชอบ
    11. ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่สำคัญสุด ในแต่ละข้อตกลงจนครบทั้ง 11 เทอม
    12. Critical Points และการเจรจาต่อรองเพื่อลดค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยง
    13. กฏระเบียบและภาระพิธีการศุลกากร เกียวข้องกับ INCOTERMS
    14. ภาระความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ มูลค่าเอาประกัน ในเทอม CIF และ CIP
    15. การใช้ INCOTERMS Rules ในเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศ
    16. ตัวอย่างกรณีศึกษา/คำพิพากษาที่เกี่ยวกับ INCOTERMS

     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)

      2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์

      ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
      ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
      ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
      ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
      ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8

      (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
      ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
       8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
       โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623
       e-mail: amc.purchasing@gmail.com