โลจิสติกส์เป็นอะไรที่มาคู่กับเศรษฐกิจอยู่แล้ว ที่ไหนมีการค้าที่นั่นย่อมต้องมี การขนส่ง กระจายสินค้า การจัดซื้อจัดหา การจัดการคลังสินค้า และการบริหารสินค้าคงคลัง ฯลฯ งานโลจิสติกส์จึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงบริษัทด้านขนส่ง คลังสินค้า ท่าเรือ อย่างที่ใครๆ เข้าใจ หากแต่ยังแฝงอยู่ในกิจกรรมด้านการจัดการโลจิสติกส์ของภาคการผลิต พาณิชยกรรม (ซื้อมาขายไป)ภาคการเกษตร และภาคบริการอีกด้วย

วิทยากร

อาจารย์ ธนาศักดิ์ เสนคำ ( อ.ต้น)

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  โลจิสติกส์เป็นอะไรที่มาคู่กับเศรษฐกิจอยู่แล้ว ที่ไหนมีการค้าที่นั่นย่อมต้องมี การขนส่ง กระจายสินค้า การจัดซื้อจัดหา การจัดการคลังสินค้า และการบริหารสินค้าคงคลัง ฯลฯ งานโลจิสติกส์จึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงบริษัทด้านขนส่ง คลังสินค้า ท่าเรือ อย่างที่ใครๆ เข้าใจ หากแต่ยังแฝงอยู่ในกิจกรรมด้านการจัดการโลจิสติกส์ของภาคการผลิต พาณิชยกรรม (ซื้อมาขายไป)ภาคการเกษตร และภาคบริการอีกด้วย

  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

   รุ่นที่ 1 – วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   รุ่นที่ 2 – วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   รุ่นที่ 3 – วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   รุ่นที่ 4 – วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   รุ่นที่ 5 – วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   รุ่นที่ 6 – วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    หัวข้อการสัมมนา(เวลา 09.00-16.00น.
    * ภาพรวมการบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชน Logistics และ Supply Chain Management
    * ความหมายและวิวัฒนาการของโลจิสติกส์/ ส่วนประกอบโลจิสติกส์เชิงระบบ
    * เทคโนโลยีและระบบการออกแบบเทคโนโลยีเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
    * ลักษณะพิเศษของต้นทุนโลจิสติกส์
    * การบริหารต้นทุนคลังสินค้าในกระบวนการโลจิสติกส์
    * ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาค่าขนส่ง
    * กลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการขนส่ง
    * เข้าใจและรู้จักโซ่อุปทานแบบลีนและโลจิสติกส์แบบลีน
    * ระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด-ต้นทุนต่ำ คืออะไร ?
    * โอกาสและอุปสรรคของโลจิสติกส์กับ SME ไทย
    * ความเสี่ยงของการจัดการโลจิสติกส์ในสภาวะปัจจุบัน
    * อัพเดทเทรนด์ของนวัตกรรมโลจิสติกส์โลก
    * สรุป-อภิปรายชี้แนะ ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)

      2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์

      ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
      ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
      ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
      ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
      ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8

      (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
      ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
       8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
       โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623
       e-mail: amc.purchasing@gmail.com