การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) มีบทบาทสำคัญและถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินธุรกิจของทุกองค์กร ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของทุกบริษัทฯที่พึงมีไว้เพื่อให้การผลิตหรือการขายให้สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นมากที่สุดโดยไม่ติดขัดและรักษาโอกาสในการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

วิทยากร

อาจารย์ ธนาศักดิ์ เสนคำ ( อ.ต้น)

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) มีบทบาทสำคัญและถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินธุรกิจของทุกองค์กร ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของทุกบริษัทฯที่พึงมีไว้เพื่อให้การผลิตหรือการขายให้สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นมากที่สุดโดยไม่ติดขัดและรักษาโอกาสในการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

  และภายใต้กระแสการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน การบริหารจัดการควบคู่ไปกับการซื้อสินค้าอย่างมีหลักเกณฑ์นั้น จะช่วยในการรักษาระดับสินค้าคงคลังไม่ให้มากหรือน้อยเกินไป เพราะเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงโดยตรงกับต้นทุนต่อหน่วยของกิจการได้เป็นอย่างดี

  หลักสูตรนี้จะถือเป็นเทคนิคสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสามารถแข่งขันกับคู่ต่อสู้ได้ และถือเป็นเคล็ดลับองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร

  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

   รุ่นที่ 1 – วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   รุ่นที่ 2 – วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   รุ่นที่ 3 – วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   รุ่นที่ 4 – วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   รุ่นที่ 5 – วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    หัวข้อการสัมมนา เวลา 09.00-16.00 น.
    * ขอบเขตและบทบาทหน้าที่ของการควบคุมสินค้าคงคลังในกิจกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
    * เป้าหมายหลักของการจัดการสินค้าคงคลัง
    * ต้นทุนสำคัญของการบริหารและควบคุมสินค้าคงคลัง
    * เทคนิคการจัดการเพื่อลดปริมาณสินค้าคงคลังให้เหมาะสม
    * Work shop การบริหารสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ
    * ความสำคัญของสินค้าคงคลังกับกิจกรรมต่าง ๆ ของการดำเนินธุรกิจ
    * เทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
    * การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีควบคุมสินค้าคงคลังให้เหมาะสมกับธุรกิจ
    * รูปแบบการประเมินผลของการบริหารงานสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
    * ปัญหา/อุปสรรคในการบริหารสินค้าคงคลัง พร้อมแนวทางแก้ปัญหา
    * กรณีศึกษาในการบริหารและควบคุมสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ
    * สรุป-อภิปรายชี้แนะ ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)

      2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์

      ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
      ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
      ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
      ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
      ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8

      (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
      ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
       8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
       โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623
       e-mail: amc.purchasing@gmail.com