การจัดซื้อจัดจ้างถือเป็นปฏิบัติการต้นน้ำที่สำคัญมากของทุกบริษัท หากกระบวนการต้นน้ำขลุกขลักเสียหายหรือเสียเปรียบ ย่อมทำให้กิจกรรมกลางน้ำและปลายน้ำของบริษัทด้อยประสิทธิภาพ อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถแข่งขันในสนามธุรกิจได้

วิทยากร

อ. เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

C.P.M., A.P.P., MCIPS
ผู้ก่อตั้งและเป็นนายกสมาคมคนแรก ของสมาคมจัดซื้อฯ

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  ทั่วโลกมีการตื่นตัวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยุค 4.0 กันมาก ประเทศไทยก็
  เช่นเดียวกัน บริษัทใดที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับปฏิบัติการยุค 4.0 ย่อม
  กระตุ้นให้เกิดการศึกษาและปรับตัวเพื่อมิให้ตกขบวนหรือถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
  จากนั้นวงการต่าง ๆ ก็มีการนำปฏิบัติการหลายอย่างมาเทียบเคียง
  ให้สอดคล้องกับยุคของอุตสาหกรรม รวมไปถึงวงการจัดซื้อก็มีการพูดถึง
  Procurement 4.0 ด้วยเช่นกัน
  การจัดซื้อจัดจ้างถือเป็นปฏิบัติการต้นน้ำที่สำคัญมากของทุกบริษัท หากกระบวนการต้นน้ำขลุกขลักเสียหายหรือเสียเปรียบ ย่อมทำให้กิจกรรมกลางน้ำและปลายน้ำของบริษัทด้อยประสิทธิภาพ อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถแข่งขันในสนามธุรกิจได้

  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

   รุ่นที่จัดอบรม
   รุ่นที่ 1 – วันพฤหัสที่ 19 มีนาคม 2563 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5
   รุ่นที่ 2 – วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5
   รุ่นที่ 3 – วันพฤหัสที่ 16 กรกฎาคม 2563 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5
   รุ่นที่ 4 – วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5
   รุ่นที่ 5 – วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    เวลา / หัวข้อสัมมนา
    08.00 – 09.00 น.
    - ลงทะเบียน

    09.00 – 16.00 น.
    * วิวัฒนาการของอุตสาหกรรมโลกจาก 1.0 จนถึง 4.0
    * อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของประเทศไทยในภาพรวมอยู่ตรงไหน
    * วิวัฒนาการของการจัดซื้อโลกจาก 1.0 จนถึง 4.0
    * วิธีการจัดซื้อในประเทศไทยในภาพรวมอยู่ตรงไหน
    * ทำอย่างไรกระบวนการจัดซื้อของบริษัทเราจึงจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
    * วิธีปรับกระบวนการจัดซื้อจากเชิงรับให้เป็นเชิงรุก
    * คำแนะนำในการปรับกรอบความคิดของการทำงานจัดซื้อให้สอดคล้องกับโลกยุคใหม่

     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)

      2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์

      ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
      ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
      ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
      ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
      ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8

      (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
      ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
       8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
       โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623
       e-mail: amc.purchasing@gmail.com