แต่ถ้าสร้างกฎระเบียบและกติกาจุกจิกอย่างมากมายมาบีบจนกระดิกตัวไม่ได้ การปฏิบัติงานก็จะขาดความคล่องตัวและไร้ประสิทธิภาพ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่จะได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในด้านวิชาการและประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าสัมมนาและวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์

วิทยากร

อ. เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

C.P.M., A.P.P., MCIPS
ผู้ก่อตั้งและเป็นนายกสมาคมคนแรก ของสมาคมจัดซื้อฯ

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องนี้ เหมาะมากสำหรับผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบดูแลงานจัดซื้อจัดหาฝ่ายบัญชีและฝ่ายตรวจสอบ กระบวนการจัดซื้อจัดหามีปฏิบัติการหลายขั้นตอนที่ล่อแหลมและหมิ่นเหม่ต่อความไม่ชอบมาพากล หากไม่มีระบบที่รัดกุมและดีพอก็จะนำความเสียหายมาสู่กิจ
  การแต่ถ้าสร้างกฎระเบียบและกติกาจุกจิกอย่างมากมายมาบีบจนกระดิกตัวไม่ได้ การปฏิบัติงาน
  ก็จะขาดความคล่องตัวและไร้ประสิทธิภาพ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่จะ
  ได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในด้านวิชาการและประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าสัมมนาและวิทยากร
  ผู้มากด้วยประสบการณ์ ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น กูรูจัดซื้อของเมืองไทย ผลจากสัมมนาครั้งนี้จะ
  นำมาซึ่งแนวคิดดี ๆ ที่ตกผลึกและสามารถนำมาใช้ในกิจการได้ อันจะส่งผลให้การจัดซื้อจัดหา
  ปลอดจากการทุจริตและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

   รุ่นที่จัดอบรม
   รุ่นที่ 2 – วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    เวลา / หัวข้อสัมมนา
    08.00 – 09.00 น.
    - ลงทะเบียน

    09.00 – 16.00 น.
    * ประเด็นที่น่าเคลือบแคลงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาโดยไม่เปรียบเทียบราคา หรือการซื้อ
    รายใดรายหนึ่งเป็นเจ้าประจำ เป็นการส่อแววความไม่ชอบพากลหรือไม่
    * ประเด็นที่น่าเคลือบแคลงเกี่ยวกับการซื้อของแพง แต่อ้างว่า TCO เหมาะสมนั้น เป็นคำอ้างที่รับฟังได้หรือไม่
    * ประเด็นที่น่าเคลือบแคลงเกี่ยวกับจรรยาบรรณ - CSR - สินบน - สินน้ำใจ - ของขวัญตามประเพณี - เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ
    * สรุปประเด็นที่ค้างคาใจ และแนวคิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามทุจริตในงานจัดซื้อจัดหา

     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 4,900 บาท

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 4,900 บาท รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)

      2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์

      ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
      ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
      ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
      ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
      ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8

      (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
      ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
       8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
       โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623
       e-mail: amc.purchasing@gmail.com