ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า – ส่งออก (Knowledge Base for Import – Export)

วิทยากร

คุณจันทรา สิงหพันธุ

- ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและส่งออก บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
- อดีตกรรมการบริหารสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
- กรรมการบริหารสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต พ.ศ. 2542- 2550

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ต้องการความรู้พื้นฐาน หรือ ต้องการทบทวนความรู้พื้นฐานด้านนำเข้า-ส่งออก เพื่อทราบกฎระเบียบวิธีการและวางแผนการส่งออกได้อย่างถูกต้อง เกิดความมั่นใจในการทำธุรกรรมไม่เสียเปรียบในเชิงการค้า เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเอกสารส่งออก พนักงานคลังสินค้า พนักงานจัดส่ง พนักงานบัญชี พนักงานฝ่ายนำเข้า-ส่งออก พนักงานฝ่ายวางแผน พนักงานฝ่ายขาย หรือ ผู้สนใจทั่วไป ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามปัญหาที่พบเจอและวิธีแก้ไขปัญหาจากวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญได้อย่างเต็มที่และเป็นกันเอง

  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

   รุ่นที่ 1 – วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5
   รุ่นที่ 2 – วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5
   รุ่นที่ 3 – วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    หัวข้อสัมมนา (09.00 – 16.00 น.)

    1. ภาพรวมธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเพื่อการส่งออก (Scope of Export Process)
    - ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการส่งออก (Who involve the Export Process)
    - การตรวจสอบพิกัดและการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
    - การเลือกใช้เงื่อนไขการส่งมอบสินค้าให้มีประสิทธิภาพ (How to choos Incoterms2020suitably)
    - การเตรียมเอกสารส่งออก (How to prepare Shipping Documents, Shipping Mark, VGM, Fumigation, and C/O
    - การประกันภัยเพื่อการส่งออก (Export Insurance Process)

    2. การขนส่งทางทะเลและทางอากาศ (Sea/Air/Express Transport)
    - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง (Who involve to Transport Handling)
    - ข้อมูลจำเพาะของตู้สินค้าทางเรือ (Specific of various containers and Usages)
    - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศ (Who involve to Air Shipment Handling)
    - การจองเรือและบรรจุสินค้าเข้าตู้ (Booking Particular and Stuffing Process)
    - เงื่อนไขการรับบรรทุกสินค้า (Terms of Loading: FCL, LCL, FCR, SOC, Demurrage & Detention Charges)
    - การเลือกใช้บริการผู้รับขนส่ง (Carrier Perception: 7-Point Scales & 5-Point Scales)
    - การคำนวณค่าขนส่งสินค้า (Air/Sea Freight Calculation)

    3. สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการส่งออก (Export Customs Formality)
    - ภาพรวมของ paperless / e-Customs, e-Export and e-Tracking
    - การชดเชยค่าภาษีอากร(Tax Coupon)

    4. ถาม-ตอบ (ถ้ามี)
    รุ่นที่ 1 : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563
    รุ่นที่ 2 : วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563
    รุ่นที่ 3 : วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563

     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)

      2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์

      ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
      ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
      ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
      ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
      ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8

      (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
      ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
       8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
       โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623
       e-mail: amc.purchasing@gmail.com