The International Chamber of Commerce: ICC หรือหอการค้าระหว่างประเทศ ในกรุงปารีส ได้ออกข้อบังคับที่เรียกว่า INCOTERMS 2020 RULES ฉบับใหม่ เริ่มใช้ใน วันที่ 1 มกราคม 2563 (ค.ศ.2020)

วิทยากร

อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

ประสบการณ์ : ผู้จัดการศูนย์ต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  ATIGA จากข้อตกลงการซื้อขายสินค้าใน ASEAN ที่ผู้ซื้อได้รับสิทธิพิเศษต่างๆจากผู้ขาย โดยต้องปฏิบัติตาม กฎระเบียบของประชาคมที่ว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าก่อนการได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ทำให้การสั่งซื้อมีอัตราภาษีนำเข้า 0% และไร้อุปสรรคอื่นๆที่เคยมี (Tariff and Non-Tariff Barriers) แต่ที่สำคัญคือความถูกต้องในการใช้ถ้อยคำระบุในเอกสารสัญญาและการเลือกผู้ขายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อนอกจากนี้ จะต้องใช้
  Invoice Declaration เป็นเอกสารแสดงสิทธิ์แบบใหม่ จากที่เคยใช้ Form ATIGA (D) แบบเดิม สถาบันจึงได้จัดสัมมนานี้ขึ้น เพื่อให้นักจัดซื้อนักการตลาดได้รับทราบและทำความเข้าใจจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ โดยหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและผู้สัมมนา

  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

   รุ่นที่ 1 – วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   รุ่นที่ 2 – วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    **หัวข้อสัมมนา
    1. วงจรการจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ
    2. เทคนิคในการเลือกผู้ขายเป้าหมาย
    3. ตัวอย่างสัญญาซื้อขาย
    4. การเลือกใช้ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms ® 2020)
    - Any Mode : EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU,DDP
    - Water : FAS, FOB. CFR, CIF
    5. เลือกผู้ขายที่อยู่ในกลุ่มที่ข้อตกลงเรื่องสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีอากร
    - ความหมายของภาษีอากร
    - สิทธิประโยชน์ภาษีอากรของประเทศไทย
    - สิทธิประโยชน์ภาษีอากรระหว่างประเทศ
    - ASEN-AEC
    - Form D
    - RoO 40% of FOB value(Rules of Origin)
    - ASEAN-China
    - Form E
    - RoO (Rules of Origin)
    - 40%
    - RCEP(Regional Comprehensive Economic
    Partnership)
    - CPTPP(Comprehensive and Progressive Agreement
    of Trans-Pacific Partnership)
    6. เอกสารทางการค้าระหว่างประเทศ
    - เอกสารทางการเงิน (Financial Documents)
    - เอกสารทางการขนส่ง(Transport Documents)
    - เอกสารทางการค้า (Commercial Documents)
    7. เครื่องมือในการชำระเงิน
    - Letter of Credit
    - Standby L/C
    - Transferable L/C
    - Back to Back L/C
    - Revolving L/C
    - Red Clause L/C
    - Bill for Collection (B/C)
    - Consignment
    - Open Accounts
    - Advance of Payment

     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)

      2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์

      ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
      ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
      ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
      ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
      ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8

      (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
      ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
       8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
       โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623
       e-mail: amc.purchasing@gmail.com