บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร (Ideal Purchasing Role)

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

– ประธานกรรมการ สถาบันฝึกอบรมสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อฯ บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์
– นายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2549) ของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
– คนไทยคนแรกที่ได้รับ C.P.M. จากสหรัฐอเมริกา และเพียงคนเดียวที่ได้รับ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

  รายละเอียดคอร์ส

  โดยรวม

  การสัมมนานี้จะระบุถึงบทบาทที่สำคัญของฝ่ายจัดซื้อที่ผู้บริหารมองหา เนื่องจากเป็นฝ่ายที่รับผิดชอบในการใช้จ่ายสูงสุดขององค์กร หากฝ่ายจัดซื้อเข้าใจบทบาทของตนเอง และปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายอื่นเป็นทึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรก็เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากใช้จ่ายเงินก้อนมหึมาแล้วยังเป็นหน้าต่างบานใหญ่ขององค์กรอีกด้วย ดังนั้นพฤติกรรมและปฏิบัติการของฝ่ายจัดซื้อจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดีหรือด้อยในสายตาของสังคม

  Download เอกสารแนบ รายละเอียดคอร์สอบรม

   รายละเอียด

   รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

   รุ่นที่ 42 – วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 43 – วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 44 – วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 45 – วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
   รุ่นที่ 46 – วันศุร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

   jasmim_hotel

    หัวข้อสัมมนา

    เวลา 9.00 - 16.00

    หัวข้อสัมมนา (09.00 – 16.00 น.)
    * อะไรบ้างที่เรียกว่าเป็นผลงานของฝ่ายจัดซื้อ
    * บทบาทของฝ่ายจัดซื้อในการลดต้นทุนและเพิ่มกำไร
    * ปัญหาของฝ่ายจัดซื้ออยู่ตรงไหน
    * บทบาทของฝ่ายจัดซื้อใน EPI, ESI, MRB
    * ฝ่ายบริหารอยากได้ฝ่ายจัดซื้อแบบไหน
    * ท่านทำงานเชิงปฏิบัติการหรือเชิงกลยุทธ์
    * ทำอย่างไรจึงเรียกว่า Self-Driven People
    * วิธีทำตัวให้เป็นผู้ที่บริษัทขาดท่านไม่ได้
    * เมื่อตั้งเป้าในการทำงานจัดซื้อต้องดูวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
    * ตั้งเป้าหมายต้องเข้าใจ KPI, CSF, BSC, Benchmarking
    * ความแตกต่างของการทำงานแบบ Reactive กับ Proactive
    * ฝึกตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์
    * ปฏิบัติงานจัดซื้ออย่างมีจรรยาบรรณและ CSR

     อัตราค่าอบรม

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท

     ผู้สนใจทั่วไปท่านละ 3,900 บาท รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      วิธีการชำระเงิน

      สามารถชำระได้ 2 วิธี

      1. ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ (Alpha Management Consultant Co.,Ltd.)

      2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์

      ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที่ 240-3-01400-8
      ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะ คริสตัล 2 เลขที่ 039-8-00383-0
      ธ.กรุงศรี สาขาเดอะ คริสตัล เลขที่ 673-1-08967-1
      ธ.กสิกรไทย สาขาอโศก เลขที่ 741-2-37344-2
      ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 234-203467-8

      (พร้อมแฟ็กซ์สำเนาโอนเงินมาที่ แฟ็กซ์ 02-539-1623 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
      ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)

       หมายเหตุ

       ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

       ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538056413

       บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
       8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
       โทร.02-539-1624-6, แฟกซ์ 02-539-1623
       e-mail: amc.purchasing@gmail.com