66. การจัดการด้านโลจิสติกส์ในยุค 4.0 (Logistics Management in 4.0 Era)

 • ID: 3885

“ผู้บริโภคไม่ได้สนใจว่าจะมีประสบการณ์กับแบรนด์ผ่านช่องทางออนไลน์หรือออฟไลน์ เพราะสิ่งที่พวกเขาสนใจคือการที่ได้มีประสบการณ์ที่ดีและเป็นหนึ่งเดียวกันแบบไร้รอยต่อทุกช่องทาง”
ดังนั้น ธุรกิจใดที่มีการจัดการด้านโลจิสติกส์ที่ดี เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว แม่นยำ จะสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ อีกทั้งยังช่วยในการจัดการต้นทุน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ อันจะทำให้ธุรกิจนั้นสามารถแข่งขันและครองใจลูกค้าได้อย่างยาวนาน

Shares 0
 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 1 – วันพฤหัสที่ 22 สิงหาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
Read more

1. การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

 • ID: 1233

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของแทบจะทุกบริษัทมีขั้นตอนที่งุ่มง่ามซ้ำซ้อนและสูญเปล่าแอบแฝงอยู่ตามจุดต่างๆในกระบวนการ นี่คือสิ่งที่ไม่มีคุณค่าเพิ่มและเป็นไขมันส่วนเกินที่จำเป็นต้องค้นหาให้พบและขจัดมันออกไปจากระบบ เพื่อให้ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับตัวตอบสนองความต้องการของตลาดและรับมือความเร่งด่วนของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

Shares 0
 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 22 – วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมAVANI ATRIUM เพชรบุรีตัดใหม่
  รุ่นที่ 23 – วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 โรงแรมAVANI ATRIUM เพชรบุรีตัดใหม่
  รุ่นที่ 24 – วันจันทรที่ 19 สิงหาคม 2562 โรงแรมAVANI ATRIUM เพชรบุรีตัดใหม่
  รุ่นที่ 25 – วันจันทรที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมAVANI ATRIUM เพชรบุรีตัดใหม่
  รุ่นที่ 24 – วันจันทรที่ 19 สิงหาคม 2562 โรงแรมAVANI ATRIUM เพชรบุรีตัดใหม่
  รุ่นที่ 25– วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมAVANI ATRIUM เพชรบุรีตัดใหม่
Read more

2. วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์

 • ID: 849

หยุดต่อรองแบบส่งเดชเสียที เพราะนอกจากจะไม่ได้ผลแล้ว ยังกลายเป็นตัวตลกอีกด้วย
การจะต่อรองกับซัพพลายเออร์ให้ได้ผลนั้น เราควรวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายให้ได้เสียก่อน
ผลก็คือ…การต่อรองของท่านก็จะมีน้ำหนักขึ้นและสมเหตุสมผลมากขึ้นด้วย

Shares 0
 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 117 – วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 118 – วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 119 – วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 120 – วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 121 – วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 122 – วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 123 – วันพฤหัสที่ 19 ธันวาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
Read more

3. การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

 • ID: 890

ทุกกิจการจำเป็นต้องติดต่อพึ่งพาซัพพลายเออร์ ดังนั้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่า “กิจการจะดีหรือจะดับ ให้ดูได้จากซัพพลายเออร์ที่กิจการนั้นติดต่ออยู่” หลักสูตรนี้จะแนะนำวิธีคัดเลือกซัพพลายเออร์ และการประเมินผลงานก่อนจะตัดสินใจซื้อและหลังจากซื้อแล้ว ถ้าคัดเลือกและประเมินอย่างไม่มีระบบการจัดซื้อก็จะเต็มไปด้วยปัญหา
นอกจากจะแนะนำให้นักจัดซื้อรู้จักวิธีคัดเลือก วิธีไปเยี่ยมและตรวจสอบ รวมไปถึงการประเมินผลงานแล้ว หลักสูตรนี้จะให้แนวคิดว่าของอย่างใดควรซื้อรายเดียวหรือซื้อควบกันไปสองเจ้า ควรซื้อจากต่างประเทศหรือในประเทศ ควรซื้อจากผู้ผลิตหรือจากนายหน้า ฯลฯ
ท่านจะได้รับฟังแนวคิดที่ใหม่ทันสมัยและถูกต้อง ซึ่งนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริงทันที และผ่านการพิสูจน์ว่าประสบผลสำเร็จมาแล้วหลายสิบรุ่น

Shares 0
 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 111 – วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 112 – วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 113 – วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 114 – วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 115 – วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 116 – วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
Read more

4. การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

 • ID: 876

การเก็บสต็อกไว้มากเกินไปทำให้ต้นทุนของบริษัทสูง ทำให้เสียเปรียบในการแข่งขัน แต่การเก็บสต็อกไว้ต่ำเกินไปก็ทำให้เสียเปรียบเช่นกันเพราะของจะขาดไม่พอใช้ไม่พอขาย ทำให้การปฏิบัติงานขลุกขลักเสียหาย ทำให้เสียโอกาสและเสียลูกค้า การไม่รู้ว่าควรต้องลงมือสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มเติมใหม่เมื่อไร และการไม่รู้ว่าควรจะสั่งซื้อครั้งละเท่าไรจึงจะเหมาะสม อีกทั้งเมื่อผู้ขายเสนอส่วนลดเมื่อซื้อมากหรือมีของแถมมาล่อใจก็ไม่สามารถคิดคำนวณเปรียบเทียบหาประโยชน์สูงสุดได้อย่างถูกต้อง ปัญหาเหล่านี้จะนำไปสู่การเสียเปรียบในการทำธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง การตรวจนับสต็อกที่ไม่ถูกต้องและไม่รู้วิธีป้องกันปัญหา ก็จะทำให้เสียโอกาสเสียลูกค้า การเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ที่ใช้กันในบริษัทชั้นนำในการบริหารงานจัดซื้อและควบคุมดูแลระดับสต็อกให้พอดี จะช่วยให้เกิดแนวคิดในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยไม่ต้องเพิ่มคน

Shares 0
 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 104 – วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 105 – วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 106 – วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 107 – วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 108 – วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 109 – วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 110 – วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
Read more

5. วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ

 • ID: 874

ลำพังรายงานว่า รับ PR เข้ามากี่ใบ ออก PO กี่ใบ ซื้อของกี่รายการ เป็นเงินเท่าไรนั้น ท่านทราบไหมว่า รายงานแบบนี้ ใช้วัดผลงานไม่ได้ และท่านทราบไหมว่า เขาวัดผลงานจัดซื้อกันในประเด็นใดบ้าง? การทำรายงานเกี่ยวกับ Cost saving และข้อควรระวังในการตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับ Cost saving แบบไม่ลืมหูลืมตา จนเกิดความเสียหาย การสัมมนาครั้งนี้ ท่านจะเข้าใจถึงวิธีการทำรายงานที่ถูกต้องและถูกใจผู้บริหารทั้งชนิดรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนและรายปีอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งจะแนะนำวิธีวัดผลงานแผนกจัดซื้อ หลักสูตรนี้เหมาะที่สุดสำหรับนักจัดซื้อทุกระดับ ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบ…รับประกันได้ผล…..ใช้งานได้จริง และใช้ได้ทันที

Shares 0
 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 137 – วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 138 – วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 139 – วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 140 – วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 142 – วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
Read more

6. เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

 • ID: 872

เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาได้ตระหนักว่า การทำธุรกิจทุกชนิดเต็มไปด้วยการต่อรอง ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ทั้งมีรูปแบบและไร้รูปแบบ หากขาดทักษะที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรอง ย่อมทำให้ธุรกิจเสียหายหรือขาดประโยชน์ที่ควรจะได้ หลักสูตรนี้จะทำให้เข้าใจหลักการและวิธีที่จะเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่พึงจะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Shares 0
 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 135 – วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 136 – วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 137 – วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 138 – วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 139 – วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 140 – วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 141 – วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 142 – วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 143– วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 144 – วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 145 – วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 146 – วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 147 – วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
Read more

7. การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ID: 904

MRO คือ Maintenance, Repair, and Operating supplies หมายถึงสิ่งของที่ใช้ในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ปฏิบัติการ เพื่อให้การทำงานของฝ่ายผลิตดำเนินไปได้ตามที่ต้องการอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เช่นอะไหล่ เป็นต้น ส่วน Office supplies นั้นคืออุปกรณ์ของใช้ในสำนักงาน เช่นเครื่องถ่ายเอกสาร กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม กาแฟ กระดาษทิชชู อันเป็นสิ่งสนับสนุนให้ปฏิบัติการในสำนักงานดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเรามักเรียกกันว่า Stationery
ทั้ง MRO และ Office Supplies เป็นอุปกรณ์สนับสนุนปฏิบัติการหลักของบริษัท หากบริหารจัดการไม่ดีพอก็จะทำให้ปฏิบัติการหลักสะดุดหรือเสียหาย หรืออาจมีสต็อกเก็บไว้มากมายเกินความจำเป็น สิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นกองหลัง ในขณะที่สินค้าและบริการของบริษัทคือกองหน้า หากกองหลังไม่ดี ก็ยากที่กองหน้าจะไปต่อสู้กับคู่แข่งได้

Shares 0
 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 41 – วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 42 – วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 43 – วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 44 – วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 45 – วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
Read more

8. ทำงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพในการประหยัดต้นทุน

 • ID: 855

การลดต้นทุน การทำ Cost saving การทำ Cost down เป็นเรื่องปกติที่ทุกบริษัทต้องทำ แต่เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่าการเอาเปรียบหรือบีบคั้นกดขี่นั้น มีประโยชน์ฉาบฉวยเพียงในระยะสั้น แต่กลับจะส่งผลร้ายต่อเนื่องระยะยาว การทำงานจัดซื้อยุคใหม่ในเชิงของ P&S (Purchasing & Supply Management) จึงต้องเรียนรู้วิธีใช้ SRM เพื่อลดต้นทุนให้ถูกต้อง อันจะได้รับผลดีอย่างยั่งยืน

Shares 0
 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 57 – วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 58 – วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 60– วันศุกร์ที่ 26 กรกฏาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 61 – วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 62 – วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
Read more

9. บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร

 • ID: 881

การสัมมนานี้จะระบุถึงบทบาทที่สำคัญของฝ่ายจัดซื้อที่ผู้บริหารมองหา เนื่องจากเป็นฝ่ายที่รับผิดชอบในการใช้จ่ายสูงสุดขององค์กร หากฝ่ายจัดซื้อเข้าใจบทบาทของตนเอง และปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายอื่นเป็นทึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรก็เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากใช้จ่ายเงินก้อนมหึมาแล้วยังเป็นหน้าต่างบานใหญ่ขององค์กรอีกด้วย ดังนั้นพฤติกรรมและปฏิบัติการของฝ่ายจัดซื้อจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดีหรือด้อยในสายตาของสังคม

Shares 0
 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 42 – วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 43 – วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 44– วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 45– วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
Read more