82. เคล็ดลับจัดการซื้อสินค้าใน ASEANด้วยสิทธิพิเศษ ภาษี 0%

 • ID: 4895

ATIGA จากข้อตกลงการซื้อขายสินค้าใน ASEAN ที่ผู้ซื้อได้รับสิทธิพิเศษต่างๆจากผู้ขาย โดยต้องปฏิบัติตาม กฎระเบียบของประชาคมที่ว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าก่อนการได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ทำให้การสั่งซื้อมีอัตราภาษีนำเข้า
0% และไร้อุปสรรคอื่นๆที่เคยมี

 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 1 – วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท23
  รุ่นที่ 2 – วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท23
Read more

81. การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออกอย่างมืออาชีพ

 • ID: 4856

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ต้องการความรู้พื้นฐาน หรือ ต้องการทบทวนความรู้พื้นฐานด้านนำเข้า-ส่งออก เพื่อทราบกฎระเบียบวิธีการและวางแผนการส่งออกได้อย่างถูกต้อง เกิดความมั่นใจในการทำธุรกรรมไม่เสียเปรียบในเชิงการค้า เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเอกสารส่งออก พนักงานคลังสินค้า พนักงานจัดส่ง พนักงานบัญชี พนักงานฝ่ายนำเข้า-ส่งออก พนักงานฝ่ายวางแผน พนักงานฝ่ายขาย หรือ ผู้สนใจทั่วไป ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามปัญหาที่พบเจอและวิธีแก้ไขปัญหาจากวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญได้อย่างเต็มที่และเป็นกันเอง

 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 1 – วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5
  รุ่นที่ 2 – วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5
  รุ่นที่ 3 – วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5
Read more

80. การจัดซื้อจัดหาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า

 • ID: 4848

ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดหาพัฒนาไปมากตามวิวัฒนาการของโลก นักจัดซื้อจัดหาจึงจำต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้าน เพื่อกำกับบริหารงานจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ ปิดความเสี่ยงและไม่เสียเปรียบคู่ค้าในการเจรจาต่อรองและทำข้อตกลงทางธุรกิจซื้อขายจัดจ้าง หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อสนองจุดประสงค์ดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยความรู้เรื่องงานจัดซื้อ เรื่องต้นทุน และกฎหมายซื้อขาย บรรยายเข้าใจง่ายโดยวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านเหล่านี้โดยตรง

 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 2 – วันพฤหัสบดีที่ 10 ถึง วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5
  รุ่นที่ 3 – วันอังคารที่ 17 ถึง วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5
Read more

79. จัดซื้อจัดหาอย่างปลอดการทุจริต

 • ID: 4835

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องนี้ เหมาะมากสำหรับผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบดูแลงานจัดซื้อจัดหา ฝ่ายบัญชีและ
ฝ่ายตรวจสอบ กระบวนการจัดซื้อจัดหามีปฏิบัติการหลายขั้นตอนที่ล่อแหลมและหมิ่นเหม่ต่อความไม่ชอบมาพากล หากไม่มีระบบที่รัดกุมและดีพอก็จะนำความเสียหายมาสู่กิจการ

 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 2 – วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
Read more

78. ลดต้นทุนการจัดซื้อกับการบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ID: 4777

ในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและการเปลี่ยนแปลงในตลาดอย่างรวดเร็ว การลดต้นทุนการดำเนินการภายในองค์กรเพียงอย่างเดียวคงไม่พอกับการแข่งขันในปัจจุบัน ทุกองค์กรต่างก็มุ่งมั่นพื่อให้ต้นทุนสินค้าต่ำ เพื่อธุรกิจสามารถดำรงอยู่ในตลาดซึ่งการแข่งขันทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ

 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 1 – วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5
  รุ่นที่ 2 – วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5
  รุ่นที่ 3 – วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5
  รุ่นที่ 4 – วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5
  รุ่นที่ 5 – วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5
Read more

77. การจัดซื้อในยุค 4.0

 • ID: 4776

หลักการและเหตุผล
ทั่วโลกมีการตื่นตัวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยุค 4.0 กันมาก ประเทศไทยก็
เช่นเดียวกัน บริษัทใดที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับปฏิบัติการยุค 4.0 ย่อม
กระตุ้นให้เกิดการศึกษาและปรับตัวเพื่อมิให้ตกขบวนหรือถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
จากนั้นวงการต่าง ๆ ก็มีการนำปฏิบัติการหลายอย่างมาเทียบเคียง
ให้สอดคล้องกับยุคของอุตสาหกรรม รวมไปถึงวงการจัดซื้อก็มีการพูดถึง
Procurement 4.0 ด้วยเช่นกัน

 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 1 – วันพฤหัสที่ 19 มีนาคม 2563 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5
  รุ่นที่ 2 – วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5
  รุ่นที่ 3 – วันพฤหัสที่ 16 กรกฎาคม 2563 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5
  รุ่นที่ 4 – วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5
  รุ่นที่ 5 – วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5
Read more

76. ยกระดับองกรณ์และภาวะผู้นำสำหรับการบริหารงานจัดซื้อ 4.0

 • ID: 4541

ในยุคปัจจุบันผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าหน่วยงานจัดซื้อที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นไม่ใช่เก่งเฉพาะเทคนิคหรือเนื้องานต้องมีความรู้และมีแบบแผนที่ชัดเจนที่จะเดินทางไปสู่เป้าหมายเพื่อเป็น High Performance Organization-HPO พร้อมทั้งต้องมีทักษะอีกด้านคือการบริหารหน่วยงาน ที่สำคัญอันนึงเรียกว่าภาวะผู้นำ (Leadership) มีความสำคัญเป็นอย่างมาก

 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 1 – วันเสาร์ที่ 18 เมษยน 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 2 – วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 3 – วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
Read more

75. การเขียนแผนกลยุทธ์สำหรับการบริหารงานจัดซื้อ ยุคดิจิทัล

 • ID: 4540

ในยุคปัจจุบันการจัดซื้อจำเป็นต้องมีแบบแผน มีกลยุทธ์ ที่ทันสมัยทันต่อยุคดิจิทัล โดยการเขียนแผนมีวิวัฒนาการ มีนวัตกรรมมีทฤษฎีที่เกิดขึ้นมาใหม่อย่างต่อเนื่อง นักจัดซื้อโดยเฉพาะผู้บริหารหน่วยงานจำเป็นต้อง Update ความรู้ตัวเองเพื่อปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์

 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 2 – วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 3 – วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 4 – วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
Read more

74. เทคนิคการบริหารและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ

 • ID: 4347

การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) มีบทบาทสำคัญและถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินธุรกิจของทุกองค์กร ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของทุกบริษัทฯที่พึงมีไว้เพื่อให้การผลิตหรือการขายให้สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นมากที่สุดโดยไม่ติดขัดและรักษาโอกาสในการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 1 – วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 2 – วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 3 – วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 4 – วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 5 – วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
Read more

73. หันักปฏิบัติการคลังสินค้าพันธุ์ใหม่

 • ID: 4332

การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสม หลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความ สำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขันได้ และถือเป็นเคล็ดลับองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบในด้านการบริหารและจัดการสินค้าคงคลังจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรอย่างแท้จริง

ดังนั้นหัวหน้างานหรือคนที่ดูแลรับผิดชอบกระบวนการขนส่งสินค้าของบริษัท ต้องรู้เทคนิค วิธีการต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในอันที่จะลดต้นทุนต่อหน่วยขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

 • รุ่นที่จัดอบรม
  รุ่นที่ 1 – วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 2 – วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 3 – วันเสาร์ที่ 13 มิถุนาน 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 4 – วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 5 – วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
  รุ่นที่ 6 – วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
Read more