35. การประหยัดต้นทุนอย่างยั่งยืนในการบริหารงานจัดซื้อจัดหา

  • ID: 1957

หลักสูตรนี้จะเป็นการเรียนรู้หลักเกณฑ์ใหม่ๆ ที่ถูกต้องและทันสมัยในการกำหนดยุทธศาสตร์การลดต้นทุน จะมีการชี้ แนะลงไปให้จำเพาะเจาะจงในแต่ละตัวอย่างของการลดต้นทุนโดยละเอียดว่าต้องทำอะไรและทำอย่างไร วิทยากรจะชี้ให้เห็นจุดสำคัญและวิธีการต่างๆ ที่มักจะถูกละเลยหรือมองข้ามไป
การสัมมนานี้จะเป็นการทำให้เข้าใจหลักสำคัญในการวิเคราะห์สินค้าที่สั่งซื้อและบริการที่จัดจ้าง เพราะสินค้าและบริการ แต่ละกลุ่มจะต้องใช้ยุทธวิธีในการจัดซื้อจัดจ้างและการต่อรองที่ไม่เหมือนกัน ต้องเข้าใจวิธีวางแผนเลือกคบค้ากับซัพพลายเออร์ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการลดต้นทุน รวมไปถึงข้อคิดว่าควรมอบหมายให้นักจัดซื้อที่มีคุณสมบัติแบบไหนในการดูแลสินค้าและบริการแต่ละกลุ่ม มิฉะนั้นการทำงานที่มีจุดประสงค์ดีเพื่อจะลดต้นทุน ก็จะกลับไปสร้างความเสียหายอย่างอื่นตามมาอย่างคาดไม่ถึงและยากที่จะแก้ไขเยียวยา

Shares 0
  • รุ่นที่จัดอบรม
    รุ่นที่ 7 - วันพฤหัสบดีที่ 18 - วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 โรงแรมAVANI เพชรบุรีตัดใหม่
    รุ่นที่ 8 - วันจันทร์ที่ 21 - วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 โรงแรมAVANI เพชรบุรีตัดใหม่
Read more