ปฎิทินตาราง การอบรมสัมมนา

Loading Events
Find Events

Events for August 2020

Calendar Month Navigation

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
27
28
29

เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ รุ่นที่ 57

30

นักจัดซื้อมือใหม่ รุ่นที่ 23

INCOTERMS ® 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 8

วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ รุ่นที่ 146

31
1

การเขียนแผนกลยุทธ์สำหรับการบริหารงานจัดซื้อ ยุคดิจิทัล รุ่นที่ 3

2
3
4
5
6
7
8
9
10

การบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน รุ่นที่ 114

11

การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์ รุ่นที่ 20

12
13
14

บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร รุ่นที่ 48

15

นักปฏิบัติการโลจิสติกส์พันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 4

การจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง รุ่นที่ 40

16
17

การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหาเพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร รุ่นที่ 59

18

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก รุ่นที่ 55

19

การบริหารการนำเข้าสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด รุ่นที่ 9

ความรู้เรื่องต้นทุน และการเงินสำหรับนักจัดซื้อวิชาชีพ รุ่นที่ 16

20

การบริหารการส่งออกสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด รุ่นที่ 9

หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ รุ่นที่ 5

การขจัดความสูญเปล่าออกจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รุ่นที่ 28

21

จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 18

22

การวิเคราะห์มูลค่าการจัดซื้อเพื่อการวางแผนด้านกลยุทธ์ รุ่นที่ 11

นักปฏิบัติการคลังสินค้าพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 4

23
24

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ รุ่นที่ 155

25

เปิดโลกทัศน์การจัดซื้อจัดจ้างยุคใหม่ รุ่นที่ 9

การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออกอย่างมืออาชีพ รุ่นที่1

26

INCOTERMS ® 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 9

27

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง รุ่นที่ 124

28

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง รุ่นที่ 124

วิธีวิเคราะห์ต้นทุน และราคาขายของซัพพลายเออร์ รุ่นที่ 127

29

กระบวนการจัดซื้อสมัยใหม่ สู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 11

30
31
1
2
3
4
5

การบริหาร และจัดการสัญญา รุ่นที่ 2

6
+ Export Events
Back to Top