ปฎิทินตาราง การอบรมสัมมนา

Loading Events
Find Events

Events for December 2017

Calendar Month Navigation

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
27

นักจัดซื้อมือใหม่ รุ่นที่ 13

28
29

ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้าส่งออก รุ่นที่ 11

30
1
2
3
4
5
6

ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP) สำหรับนักจัดซื้อ รุ่นที่ 12

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการบริหารการจัดซื้อ และการขายสินค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 6

7
8

วิธีวิเคราะห์ต้นทุน และราคาขายของซัพพลายเออร์ รุ่นที่ 111

9

การจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง รุ่นที่ 24

10
11
12
13

การบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน รุ่นที่ 98

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก รุ่นที่ 40

14

ATIGA จัดซื้อสินค้าใน ASEAN ด้วยสิทธิพิเศษอัตราภาษีร้อยละศูนย์ รุ่นที่ 9

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ รุ่นที่ 123

15
16

ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร รุ่นที่20

17
18

เจาะลึก Incoterms และ Payment Terms สำหรับการจัดซื้อ และการตลาดต่างประเทศ รุ่นที่ 46

19

เจาะลึก Incoterms และ Payment Terms สำหรับการจัดซื้อ และการตลาดต่างประเทศ รุ่นที่ 46

การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 37

20
21

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ รุ่นที่ 38

กฎระเบียบ และพิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ L/C และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 6

22

การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหาเพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร รุ่นที่47

23
24
25
26
27
28
29
30
31
+ Export Events
Back to Top