ปฎิทินตาราง การอบรมสัมมนา

Loading Events
Find Events

Events for January 2018

Calendar Month Navigation

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1
2
3
4
5
6
7
8

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์ และประเมินผลงาน รุ่นที่105

9
10

เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อว่าจ้าง รุ่นที่ 83

เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ รุ่นที่ 43

11
12
13
14
15
16

การวิเคราะห์และวิธีหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ รุ่นที่ 8

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ รุ่นที่ 124

17
18

การประหยัดต้นทุนอย่างยั่งยืนในการบริหารงานจัดซื้อจัดหา รุ่นที่7

เจาะลึก Incoterms และ Payment Terms สำหรับการจัดซื้อ และการตลาดต่างประเทศ รุ่นที่ 47

19

การประหยัดต้นทุนอย่างยั่งยืนในการบริหารงานจัดซื้อจัดหา รุ่นที่7

เจาะลึก Incoterms และ Payment Terms สำหรับการจัดซื้อ และการตลาดต่างประเทศ รุ่นที่ 47

20

การต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง / งานวิศวกรรม รุ่นที่ 34

21
22
23

วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ รุ่นที่131

24

ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้าส่งออก รุ่นที่ 12

ลดการฉ้อโกง และลดความเสี่ยงทางการเงินระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย รุ่นที่ 7

25
26
27
28
29

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง รุ่นที่ 109

30

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง รุ่นที่ 109

31

ทำงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ ในการประหยัดต้นทุน รุ่นที่ 51

1
2
3
4
+ Export Events
Back to Top