ปฎิทินตาราง การอบรมสัมมนา

Loading Events
Find Events

Events for February 2018

Calendar Month Navigation

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
29

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง รุ่นที่ 109

30

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง รุ่นที่ 109

31

ทำงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ ในการประหยัดต้นทุน รุ่นที่ 51

1
2
3
4
5
6

บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร รุ่นที่ 38

7

การใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ รุ่นที่39

8
9

การขจัดความสูญเปล่าออกจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รุ่นที่18

การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์ รุ่นที่ 5

10
11
12
13
14

วิธีวิเคราะห์ต้นทุน และราคาขายของซัพพลายเออร์ รุ่นที่ 112

15
16
17

การจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง รุ่นที่ 25

18
19

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก รุ่นที่ 41

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ รุ่นที่ 125

20

การบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน รุ่นที่ 99

21
22
23

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการบริหารการจัดซื้อ และการขายสินค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 7

24
25
26
27

กฎระเบียบ และพิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ L/C และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 7

28
1
2

ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP) สำหรับนักจัดซื้อ รุ่นที่ 13

3
4
+ Export Events
Back to Top