ปฎิทินตาราง การอบรมสัมมนา

Loading Events
Find Events

Events for September 2018

Calendar Month Navigation

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

การบริหารความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ รุ่นที่ 12

6
7

ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP) สำหรับนักจัดซื้อ รุ่นที่ 15

8
9
10
11

เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อว่าจ้าง รุ่นที่ 87

12
13

ทำงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ ในการประหยัดต้นทุน รุ่นที่ 55

14
15

การต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง / งานวิศวกรรม รุ่นที่ 38

16
17
18

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์ และประเมินผลงาน รุ่นที่109

19

วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ รุ่นที่135

ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้าส่งออก รุ่นที่ 16

20
21

การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหาเพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร รุ่นที่50

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ รุ่นที่ 132

22

การวิเคราะห์มูลค่าการจัดซื้อเพื่อการวางแผนด้านกลยุทธ์ รุ่นที่ 1

ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร รุ่นที่23

23
24
25

การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 40

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง รุ่นที่ 113

26

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง รุ่นที่ 113

เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ รุ่นที่ 47

27

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ รุ่นที่ 41

เจาะลึก Incoterms และ Payment Terms สำหรับการจัดซื้อ และการตลาดต่างประเทศ รุ่นที่ 50

28

เจาะลึก Incoterms และ Payment Terms สำหรับการจัดซื้อ และการตลาดต่างประเทศ รุ่นที่ 50

29

กระบวนการจัดซื้อสมัยใหม่ สู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 1

30
+ Export Events
Back to Top