ปฎิทินตาราง การอบรมสัมมนา

Loading Events
Find Events

Events for December 2018

Calendar Month Navigation

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
26
27
28

ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้าส่งออก รุ่นที่ 17

29
30

นักจัดซื้อมือใหม่ รุ่นที่ 16

1
2
3
4
5
6

ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP) สำหรับนักจัดซื้อ รุ่นที่ 16

7

วิธีวิเคราะห์ต้นทุน และราคาขายของซัพพลายเออร์ รุ่นที่ 117

8

การจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง รุ่นที่ 30

9
10
11

การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์ รุ่นที่ 10

12

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก รุ่นที่ 46

การบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน รุ่นที่ 104

13

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ รุ่นที่ 135

14
15

ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร รุ่นที่24

16
17
18
19

เจาะลึก Incoterms และ Payment Terms สำหรับการจัดซื้อ และการตลาดต่างประเทศ รุ่นที่ 51

การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 41

20

เจาะลึก Incoterms และ Payment Terms สำหรับการจัดซื้อ และการตลาดต่างประเทศ รุ่นที่ 51

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ รุ่นที่ 42

21

การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหาเพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร รุ่นที่51

22

พื้นฐานการสรรหาผู้ขาย ผู้ให้บริการ รุ่นที่ 3

23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
+ Export Events
Back to Top